ЕЦБ представи нови показатели за климатичния риск

Измерителите са първа стъпка за намаляване на празнината в данните за климата

08:28 | 25 януари 2023
Автор: Яна Рандов
Снимка: Alex Kraus/Bloomberg
Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Европейската централна банка (ЕЦБ) разкри първи набор от свързани с климата статистически показатели за по-добро наблюдение на въздействието на глобалното затопляне върху финансовия сектор и за проследяване на развитието на устойчивото и екологично финансиране, съобщава Bloomberg.

Новите показатели са или експериментални, или аналитични, посочват от ЕЦБ във вторник. Регулаторът предупреждава, че първите отговарят на „много, но не всички“ от неговите стандарти. Междувременно аналитичните мерки имат по-ниско качество и „известни – понякога значителни – ограничения“, добавят от банката.

Показателите са първа стъпка за намаляване на празнината в данните за климата, което е от решаващо значение за постигане на по-нататъшен напредък към неутрална по отношение на климата икономика“, заяви Изабел Шнабел, член на Изпълнителния съвет на банката, в изявление. „Нуждаем се от по-добро разбиране за това как изменението на климата ще се отрази на финансовия сектор и обратното. За това разработването на висококачествени данни е от ключово значение“, добави тя.

Добрата статистика е крайъгълен камък за плана на ЕЦБ да включи съображенията, свързани с изменението на климата, в своята политическа рамка. Централната банка очерта тази амбиция миналия юли, а през октомври започна да насочва реинвестирането на падежиращи корпоративни облигации към емитенти с по-екологичен отпечатък.

Междувременно Шнабел предложи още големи стъпки. В реч този месец тя предположи, че на ЕЦБ може да се наложи да започне активно да преразпределя тези облигационни позиции, за да отразява по-добре климатичния риск.

Под управлението на гуверньора Кристин Лагард ЕЦБ пренасочи усилията си към това как да допринесе за борбата срещу глобалното затопляне и да започне по-широк разговор за подобряване на наблюдението на свързаните с климата рискове и зеления преход.

Новите индикатори са изградени въз основа на публично достъпни данни, посочва ЕЦБ. Те обхващат три области:

- Експериментални индикатори за устойчиво финансиране, предлагащи общ преглед на дълга, означен като зелен, социален или устойчив;

- Аналитични показатели за въглеродните емисии, финансирани от финансови институции, предоставящи подробности за въглеродния интензитет на ценни книжа и кредитни портфейли;

- Аналитични индикатори за физическите рискове, свързани с климата, анализиращи въздействието на природните опасности върху представянето на портфейли от заеми, облигации и акции.

Данните показват, че обемът на устойчивите и зелени облигации в еврозоната се е увеличил повече от два пъти през последните две години и е нараства много по-бързо от общия пазар на облигации, посочват от ЕЦБ.

Те също така откриват, че по-голямата част от емисиите, финансирани от акции или облигации, се държат от инвестиционни фондове, докато най-въглеродно-интензивните дейности се финансират чрез банкови заеми.