Вилроа дьо Гало: Насоките на ЕЦБ остават валидни, част 1

Франсоа Вилроа дьо Гало, член на управителния съвет на ЕЦБ

18:00 | 18 януари 2023
Преводач: Мария Попова

Да започнем с лихвите. Кой е правилният начин, по който да гледаме на това, което ЕЦБ трябва да направи до лятото, а и след лятото?

Нека първо да дам обяснение къде се намира европейската икономика. Активността е много по-устойчива от очакваното и вероятно би трябвало да избегнем рецесията през тази година.

Второ, инфлацията вероятно ще достигне пика си през това тримесечие – първо общата, а после и базовата инфлация. Но ние трябва да поддържаме посоката във водената битка срещу инфлацията.

Трябва ясно да го кажа – ние ще спечелим тази битка. Нека съм напълно директен – ние ще върнем инфлацията обратно близо до 2% до края на 2024 – 2025.

Но да се върнем към паричната ни политика. Това означава… че ако разгледаме направеното през миналата  година, то прилича по-скоро на спринт към нормализация и ние достигнахме много бързо до неутралните нива от около 2%. Тази година е по-скоро като бягане на средни разстояния и ще трябва да съчетаем два елемента: нивото на лихвите, с което е свързан вашия въпрос и периода от време, за който ще се задържим на това ниво.

Тоест, вие сте убеден, че трябва да достигнем тавана на лихвите през лятото и тогава да задържим. Има ли опасения, че ако повишите твърде много лихвите след лятото това ще е прекалено?

Не мисля така. Аз все още не мога да кажа къде трябва да е тавана на лихвите, но смятам, че трябва да го постигнем до лятото. Накратко: миналата година беше важна бързината на спринта, а тази година е по важна комбинацията между ниво и продължителност. Важно е също да се каже, че след това ще останем на това ниво толкова колкото е необходимо, за да понижим инфлацията близо до 2%.