Капка по капка

Капка по капка

По-голямата част от света разчита на обичайното напояване с поливане при отглеждане на реколтата. По-ефективната алтернатива не е широко възприета, защото е доста скъпа. Един израелски почвовед има отговора: това е една малка пластмасова джаджа