Да работиш в куче
Структури, проектирани във формата на това, което продават, представляват много добра реклама, но могат и да докарат сериозни главоболия
Как BYD детронира Tesla
Войната на титаните в света на електромобилите навлиза в нова фаза
How did BYD dethrone Tesla
A new era of the clash between e-vehicle titans is beginning
Последното представление на магьосника?
Министър-председателят на Израел има уменията на Худини да се измъква от тесни пространства. Не го отписвайте все още
Точките на напрежение в световната икономика
Пет потенциални проблемни точки, които могат да разтревожат инвеститорите и бизнесите
Ами ако Путин спечели?
В условията на блокирани помощи за Украйна, съюзниците на САЩ от последиците от потенциална победа на Русия
Преломният момент на нашето време
Как да спечелиш игра, която няма правила, няма начало, няма край и няма ясни участници?
The turning point of our times
How to win a game with no rules, no beginning, no end, and not even definite participants?