Глобалните рискове от повишението на лихвите
На света има много дълг. Ето кое може да се влоши
Turkey faces a choice
According to Erdogan, the country should be at the center of the new world order, using all the possibilities of the changing global political and economic architecture
The chances for Bulgaria
Where will Sofia position itself after the transition from a unipolar to a bipolar world is over?
In expectance of volatility
The restrictions imposed on Russian oil could send markets into a turbulent start of the year
Новият № 2 в Китай
Ли Цян, сподвижник на Си Цзинпин , е изправен пред сериозни предизвикателства в управлението на икономиката
Това ли е краят на Крипто
Фалитът на FTX нанесе унищожителен удар върху пророците на дигиталните пари, но си струва да си припомним основния потенциал на технологията
Crypto: Is This The End
The dowanfall of FTX has dealt a catastrophic blow to the prophets of digital money but it is worth remembering the technology’s underlying potential
Farewell to low prices
The natural environment and economic development are the new fundamentals of inflation
Сбогом на ниските цени
Природната среда и икономическото развитие са новите фундаменти на инфлацията