Какво ще стане след войната в Украйна или Великата илюзия
Военният конфликт в Украйна поставя редица въпроси, свързани с връзката между войната и икономическото развитие. Тези въпроси обаче не са нови.
(Не)либералният край на историята
Два сценария за развитието на света след края на войната в Украйна: преходът двуполюсен модел най-сетне ще приключи, а САЩ и Европа трябва да преосмислят наследството на реализма, за да спечелят и тази студена война.
Автомобилите воюват 136 години след патента
От индивидуално начинание до глобален инструмент
Роботи за обикновения човек
Абонаментните услуги позволяват на малките компании да се автоматизират и да избегнат недостига на работна ръка и високите надници
Извлича ли Уорън Бъфет нефт?
Нарастващият му финансов интерес от производителя на шисти Occidental кара инвеститорите да се чудят дали това ще бъде следващата придобивка на Berkshire Hathaway
The great illusion
or how the war in Ukraine will transform the financial world and will impose a new economic order
The (un) liberal end of history
Two scenarios for the development of the world after the end of the war in Ukraine: the transition to a bipolar model will finally be over, and the United States and Europe must rethink the legacy of realism to win this Cold War
The phenomenon War Tourism
Visits to areas of active military conflict are more associated with the search for thrills and extreme experiences
Яцек Олчак: Подкрепата за по-малко вредните алтернативи на пушенето расте
Пренебрегването на науката и иновациите е пречка за напредъка на обществото, споделя още главният изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл