Video conferences killed business trips
But business tourism will not disappear, it will evolve
Threads from the future
The world must mandatory search for new threads with which to weave its own sustainable development
How will the war in Ukraine end?
Four scenarios and a great hope that there will be no global nuclear Armageddon
What is the trendiest treatment of enlarged prostate?
The laser bloodlessly removes the prostate gland, thousands of patients have been cured at the Hill Clinic
Нишки от Бъдещето
Светът задължително трябва да потърси нови влакна, с които да изтъче своето устойчиво развитие
Защо цените на електроенергията на някои места в САЩ падат под нулата?
Нарастващите обеми на енергията от възобновяеми източници водят до интересен феномен
На кого му трябват деца?
Ашли Мареро е неомъжена и няма деца. Тя има съобщение за другите жени като нея: Можете да имате всичко
Машината на Путин
RT твърди, че взема свои собствени редакционни решения, но е платформа за всякакви теории на конспирацията
Как да се излекуваме от стареенето?
В древността хората търсели безсмъртието или живот след смъртта, а днес медицината и технологиите са фокусирани върху ново предизвикателство