The New Race: The Overhuman in search of meaning
We are a few months (probably) away from witnessing a new era in human civilization
Duolingo има култови последователи и грандиозна мисия
Може ли приложението за изучаване на езици да образова света безплатно и все пак да удовлетворява Уол Стрийт?
Китай ще остарее преди да забогатее
До края на века китайците ще бъдат под 500 млн. души – три пъти по-малко от сега
Новата раса: свръхчовекът в търсене на смисъл
Няколко месеца (може би) ни делят от това да станем свидетели на нова ера в човешката цивилизация
Живот на тъмно
Европа изкупува газ в големи количества, което води до недостиг и прекъсване на електрозахранването на други места
Вие ще платите за това
Американските и европейските данъкоплатци помагат за поддръжката на руски суперяхти, които са в правeн лабиринт
Американците все още разполагат с много пари в брой
В края на 2019 американските домакинства са притежавали около $1 трлн., а през второто тримесечие на 2022 г. - $4,7 трлн.
Ново оръжие за борба с денга
След като Sanofi изпадна в затруднение, Takeda удвои усилията си за ваксина, която ще бъде пусната на пазара през следващата година
Обезболяващи, които  не водят до пристрастяване
Лекарство, към което няма да се пристрастите, би разтърсило пазара за опиоиди за $22 млрд.