Големи проблеми с доверието към VPN
 Виртуалните частни мрежи се превърнаха в крайъгълен камък на личната сигурност онлайн. Какво всъщност продават производителите им?
Кражбата на вътрешното покритие на кенчето с Coca Cola
Металът на тази кутия е разтопен, оставяйки след себе си тънък слой колкото микрон
Rich assets and poor liabilities
The net wealth and the poverty levels are relative magnitudes
600 billion dollars for the revival of Ukraine
The public finances of a country, mired in a brutal aggression – now and after the war
$600 млрд. за възраждането на Украйна
Публичните финанси на една страна, скована в жестока агресия – сега и след войната
Богати активи и бедни пасиви
Нетното благосъстояние и нивото на бедност са относителни величини
Залезът на златните визи
Плановете за инвестиция за пребиваване в Европа са подложени на засилен контрол с нарастването на жилищните разходи
Комарджията, който победи рулетката
Нико Тоша, хърватин, привлича вниманието на служителите още на входа на казиното
Да се страхуваме от изкуствения интелект или не? Това е въпросът.
Дори тези, които откачат, не се съгласяват по въпроса кое прави технологията толкова застрашаваща