Човек срещу машина

Ефектът на технологичната революция върху подбора и развитието на хора

09:00 | 1 септември 2023
Обновен: 11:57 | 4 септември 2023
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

От Мария Шишкова

Ясно е вече за всички. Машините учат бързо, навлизат в личното ни пространство, съхраняват и използват информацията, която генерираме, със или без разрешението ни, помагат, улесняват, затрудняват, радват или плашат.

Времената на дълбоки обществени, политически, икономически, технологични и пр. трансформации обикновено събуждат вкоренена предпазливост, тревожност и дори ужас в хората. Промяната още от незапомнени времена се свързва с атавистичния страх от неочаквани и негативни обрати, както и с инстинкта за самосъхранение.

Доколко в сегашната ситуация имаме основание да виждаме предимно тъмните краски и зловещи сенки в диплите на бъдещето. Нека погледнем назад към историята на човечеството и да обогатим анализите си с познанията за възможностите на съвременната технология.

Предлагаме ви 7 некатастрофични очаквания за следващите десетилетия:

Предишните индустриални революции концентрират все повече хора в градовете. Създаването на организираното във фабрики производство приканва работниците към индустриалните центрове, сменя поминъка им, начина им на живот.

За разлика от предишните, сегашната революция на изкуствения интелект има потенциала да даде възможност на хората да работят откъдето искат, когато искат и каквото искат/могат.

Ще останат все още и роли, които ще изискват хората да са на конкретно място, за да изпълняват задълженията си, но процентът на работещите дистанционно, ще нараства. Това означава, че географският фактор ще става все по-малко значим в бъдеще. Разбира се, политическото и геостратегическото развитие в следващите години ще определи до каква степен хората ще имат възможност да се възползват от значимото увеличение на свободата, осигурена от технологиите.

Дори и в момента явлението работещи номади набира скорост. Не са малко хората, които избират да пътуват и живеят в различни места като продължават да работят – често за една и съща организация, но и с възможност да обогатяват цялостното си житейско преживяване. В бъдеще тези любопитни изследователи на света ще бъдат още по-улеснени в търсенето си познание.

От друга страна, ковид-19 драматично ускори развития, които се очакваха от футуристите, но заради пандемията „избързаха“ поне с 10-15 години. Знаеше се, че идва време, в което хората ще могат да съчетават като в пъстроцветно одеяло, разнородни дейности, които им осигуряват не само финансова стабилност, но и позволяват да използват знанията и уменията си по нов начин. Така се избягва рутината и по органичен начин се подхранва постоянно интереса и мотивацията.

В резултат на увеличената мобилност екипите ще стават все по-пъстри и с участници не само от различни краища на страната, но и на света. Ние вече сме в началото на тази вълна, но има още хоризонт за развитие. С навлизането на изкуствения интелект, говоримата и писмена реч ще могат все по-бързо и точно да бъдат превеждани в реално време. Така взаимодействието между различните националности ще бъде все по-качествено и ще създава предпоставка за динамични промени и процеси, които ще се базират на приноса и на разнообразието от култури, гледни точки, идеи и таланти. Човечеството отива към времена, в които ще може да построи отново Вавилонска кула и сега залогът тя да си остане цяла и непокътната е огромен.

Работодателите ще се състезават не само с другите компании на техния пазар, а често с целия свят. Същото важи и за хората, които предстои да си търсят работа. Така и двете страни ще имат огромна конкуренция и също толкова огромни възможности. Развитието им ще се ускорява, обменът на добри практики ще става за все по-кратко време и ще се създадат възможности за постигане на повече сигурност и качество и за двете страни.

Технологиите вече помагат неимоверно в достигането до кандидати от цял свят за кратко време и с гъвкави филтри при обработването на информацията, докато се намерят най-подходящите. В този контекст не е изненада, че професията на консултантите, които се занимават с подбор, се оказа силно адаптивна. Вече има солидно множество професионалисти, които работят самостоятелно или в малки сдружения за клиенти на хиляди километри от самите тях и с кандидати намиращи се дори в други континенти.

Технологичното развитие може да помогне на компаниите да вземат умни решения при подбора на хора. Например, сега е почти невъзможно да прецениш бързо и на ниска цена до каква степен кандидатите владеят необходимите за ролята професионални/твърди умения. Къде надхвърлят очакванията или пък колко точно не им достига, за колко време и с какво ниво на усилие биха могли да наваксат необходимото. Ние човеците сме различни - имаме различни стилове на учене, капацитет за развитие и нагласа за промяна. Колкото по-комплексна е ролята, толкова по-дълбочинен е необходимият анализ и това неминуемо се отразява на инвестицията в него. Към този момент единствено професионалните центрове за оценка и/или развитие, проведени с надеждни инструменти и методология, както и от опитни консултанти, могат да представят валидна информация. Не е изненада, че компаниите инвестират в този подход основно за критични и високи лидерски роли и то само, ако имат осъзната необходимост от сигурен източник на проверени факти и ясна метрика. За огромната част от решенията, свързани с подбор, към момента решенията се базират на традиционни аргументи - минал опит, дипломи и сертификати.

В известен смисъл сега подборът в много компании е по-скоро отчайващо аналогов, т.е. вземат се повърхностни решения „става – не става“. Не малко от тях почиват на стари предубеждения, страхове и навици. С навлизането на изкуствения интелект в тези процеси, можем да добавим още стотици измерители – например, какво точно липсва в познанията и уменията, по кои компетенции, как и за колко време могат да се попълнят тези липси предвид поведенческия профил на човека, способностите му за учене и превръщане на знанието в умение, волята и дисциплината му да прилага умението по правилен начин докато изгради навици на ниво неосъзната компетентност. Разликата би била сравнима с тази между стар рентгенов апарат и най-ново поколение ядрено-магнитен резонанс, който бързо, точно и неинвазивно може да даде информация за огромен брой показатели и да позволи не само надеждна диагностика, но и избор на най-подходящо лечение.

Съвременните технологии правят възможно още в процеса на кандидатстване хората да преминат през кратки и бързи тестове по ключови за ролята компетенции, обикновено свързани с когнитивни умения, така че компанията да прецени колко бързо и лесно биха достигнали изискванията. Вече се интегрират и тестове за анализ на поведенчески предпочитания, нагласи, мотиватори и ценности. В бъдеще този набор от аналитични инструменти ще се използва все по-лесно и широко благодарение на изкуствения интелект.

Благодарение на технологиите все повече хора ще бъдат подбирани на база на потенциала си отколкото на конкретен опит. Вече има не малко компании, които дори не се интересуват какво точно е завършил човека и дали има висше образование в определена специалност. Ако е с правилния профил за тяхната култура и ценности и отговаря на техния минимален праг за когнитивни умения, те имат пълната готовност да го доразвият и да дадат шанс за реализация, която в друг случай би била немислима. Например, наш клиент, глобална технологична компания, беше наел младо и будно момиче, наскоро завършило археология, да създаде система за подреждане на вътрешната информация в архиви. Тя със светнал поглед разказваше колко много общо имало между това, което е учила, хронологията на историческите събития и взаимовръзката между тях и работата й. Беше отишла на интервю почти на шега, тъй като заявените изисквания за ролята са били съвсем общи и като цяло – минимални, от нейна гледна точка. Не е вярвала дори, че би имала шанс - тя, като човек на миналото, както сама се определи, да попадне в света на бъдещето. Ето такива странни на пръв поглед решения и възможности ще се отварят все повече, когато се анализира и намира по-дълбокото ниво на логика.

Скоковете в технологичния свят ще създадат възможности компаниите да опознават все по-добре хората, които работят за тях, да изследват и анализират не само явните им, но и скритите им таланти. Така ще могат да се идентифицират неизползвани потенциали, да се разгърнат умения и дарби, често неподозирани и от самите хора. Този холистичен подход за опознаване на хората ще даде силен тласък на вътрешно-фирмения подбор и още по-умело навигиране на професионалното развитие на човек. Ученето и надграждането на знания и умения ще могат да се дозират и поднасят под формата и нивото на сложност, които са най-подходящи за конкретния човек и неговите характеристики.

В света на медицината и фармацията от много години се говори за персонализирано лечение. За него е необходима масивна база от изходни данни за пациента и неговото състояние, за да може да се избере точния състав на медикамента, дозата и начина на приемане, така че да се минимизират страничните ефекти и да се постигне максимален, положителен резултат за най-кратко време. По подобен начин развитието на хората в организациите ще може да става със скоростта, дълбочината и посоката, които ще са най-полезни, подходящи и желани и за двете страни.

И все пак, в този свят на изобилни възможности, устойчивите характеристики, които се търсят, не са никак нови – себепознаване и управление на нагласите, здравословно самочувствие и умение за качествено взаимодействие с останалите хора, бързо учене и адаптация, интелектуално любопитство. Към тях в последните години се добавят дистанционната работа без пряк надзор, умението за разбиране и качествена адаптация към различни култури. За този анализ човекът ще си остане важен фактор, а технологиите ще са помощник в събирането на информация и сглобяването на пъзела на личността.