Последното представление на магьосника?
Министър-председателят на Израел има уменията на Худини да се измъква от тесни пространства. Не го отписвайте все още
Точките на напрежение в световната икономика
Пет потенциални проблемни точки, които могат да разтревожат инвеститорите и бизнесите
Ами ако Путин спечели?
В условията на блокирани помощи за Украйна, съюзниците на САЩ от последиците от потенциална победа на Русия
Преломният момент на нашето време
Как да спечелиш игра, която няма правила, няма начало, няма край и няма ясни участници?
The turning point of our times
How to win a game with no rules, no beginning, no end, and not even definite participants?
Новите климатично атрактивни дестинации
„Очаква се привлекателността на Южна Европа като туристическа дестинация през ключовите месеци да намалее драстично“
A recipe for conflict
The war for control of the metals behind the energy transition and high technology
Рецепта за конфликт
Войната за контрол над металите, които стоят зад енергийния преход и високите технологии