Дилемата на затворника
От защита към сдържане: Националната стратегия за отбрана на САЩ в новия „стар“ свят
Звездите на шока
Рекордните стойности на суровините предстои да ни изненадват още доста години напред
The Stars Of Shock
Record commodity values are set to surprise us for many years to come
The prisoner's dilemma
From Defense to Refraining: U.S. National Defense Strategy in the New Old World
Огромното неизползваемо газово находище на Европа
Рисковете от земетресение означават, че нидерландците не желаят да запълнят енергийния дефицит, свързан с Русия
Крипто детектив на стойност 8,6 милиарда долара
Chainalysis помага на правителствата да откриват тези, които все още вярват, че Bitcoin е анонимен
Дългът като благословия
Или инструмент за ускоряване на икономическия растеж
Как ще приключи войната в Украйна?
Четири сценария и една голяма надежда, че няма да се стигне до глобален ядрен Армагедон