Енергийният мениджмънт трябва да се превърне в присъща дейност на организациите

Интервю с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

11:30 | 11 март 2024
Обновен: 11:43 | 11 март 2024
Енергийният мениджмънт трябва да се превърне в присъща дейност на организациите

Г-н Цанев, каква е ролята на ЕнЕфект в налагането на ESG политиките и зелените технологии като водеща пазарна тенденция в последните години?

ЕнЕфект работи в подкрепа на политиките за устойчива енергия повече от 30 години – много преди да говорим за ESG, във време, когато технологиите бяха много по-различни. Затова можем да отсеем модата в бизнес брандинга от реалните действия, които носят ползи на фирмите и обществото. В този смисъл нашата мисия остава непроменена – ЕнЕфект подкрепя политиките и развива пазара на услуги за устойчива енергия, като търси най-добрите решения за своите партньори въз основа на детайлно познаване на пазарните тенденции, технологиите и инструментите за управление на енергия.

Какви са дейностите на организацията за осъществяването на тази мисия?

Амбицията за водеща роля в консултирането на политики и налагането на нови услуги изисква комплексни умения и експертиза, която развиваме постоянно. Екипът ни е специализиран в енергийни консултации и обследвания на сгради и промишлени системи, от близо 20 години участваме в управлението на българския Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, а с местните власти работим още от 1997 г. в рамките на общинска мрежа ЕкоЕнергия. Ние сме и може би най-активната българска организация в международни проекти по програмите LIFE, Horizon 2020 и EUKI, което ни дава достъп до най-новите знания, умения и инструменти, разработвани от водещите европейски университети и развойни центрове.

Какви са дейностите за налагане на ESG политиките и ценностите, които бихте препоръчали на бизнеса в България и Европа?

И бизнесът, и публичните власти не трябва да забравят, че политиките за устойчива енергия не са моден етикет, а стратегия за развитие. Това означава сериозно отношение към енергийния мениджмънт, който трябва да се превърне в присъща дейност на организациите, защото именно така се идентифицират възможностите за растеж. Затова когато предоставяме енергийни консултации или сертифицираме предприятия и общини по международни стандарти като ISO:50001, започваме с основите на доброто управление: създаване на работещи структури и механизми за вземане на решения, изграждане на експертен капацитет, събиране, обработка и управление на данни. Само така ESG ценностите могат да влязат в ДНК-то на организациите и да генерират измерими ползи за тях.

Има ли енергийни технологии с потенциал за бързо налагане на пазара, на които да обърнем специално внимание?

Исторически пазарът никога не е допускал доминация на една единствена енергийна технология. Да, повечето участници на пазара, а още повече политиците, силно се надяват на „сребърен куршум“, технология, с която да решим всички проблеми. Е, няма да стане. Ако обаче се замислим какво означава водещият европейски принцип „Енергийната ефективност на първо място“, ще разберем, че когато оптимизираме потребността от енергия, тогава „чистите“ енергийни източници стават ефективни и икономически изгодни. Заедно с това свързаността на сградите и промишлените инсталации с енергийната система, гъвкавостта по отношение на потребителските нужди, „интелигентните“ сгради и енергийните общности ще играят все по-голяма роля в развитието на пазара. За да оползотворим тези възможности обаче, трябват специализирани знания и умения, а понякога и смелост. Радващо е, че бизнесът все по-активно ги търси и се учи да разграничава лъскавия сертификат от реалната услуга, която развива бизнес модела.