Програма
Понеделник 25.05.2020
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п/
 • 08:00 Мечтатели – док. поредица на Bloomberg
 • 09:00 Цитати на деня
 • 09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
 • 10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
 • 11:35 Цитати на деня
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
 • 14:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Отвътре – док. поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Студио 1 – док. поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 20:00 Смарт час с Живка Попатанасова
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Цитати на деня
 • 21:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
 • 22:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 23:00 Правилата на играта – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 01:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
 • 01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 02:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 06:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
Програма
Вторник 26.05.2020
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п/
 • 08:00 Мечтатели – док. поредица на Bloomberg
 • 09:00 Цитати на деня
 • 09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
 • 10:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
 • 11:35 Цитати на деня
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
 • 14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Отвътре – док. поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Студио 1 – док. поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Цитати на деня
 • 21:30 Update /п./
 • 22:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 23:00 Правилата на играта – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 01:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
 • 01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 02:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
Програма
Сряда 27.05.2020
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п/
 • 08:00 Мечтатели – док. поредица на Bloomberg
 • 09:00 Цитати на деня
 • 09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
 • 10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
 • 11:35 Цитати на деня
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
 • 14:00 Insider с Бисер Варчев /п./
 • 14:30 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п/
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Отвътре – док. поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
 • 17:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Цитати на деня
 • 21:30 Update /п./
 • 22:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 23:00 Правилата на играта – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 01:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
 • 01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 02:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п/
 • 03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
Програма
Четвъртък 28.05.2020
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п/
 • 08:00 Мечтатели – док. поредица на Bloomberg
 • 09:00 Цитати на деня
 • 09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
 • 10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
 • 11:35 Цитати на деня
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
 • 14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Отвътре – док. поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Студио 1 – док. поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Цитати на деня
 • 21:30 Insider с Бисер Варчев /п./
 • 22:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 23:00 Правилата на играта – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 01:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
 • 01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 02:00 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 02:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
 • 03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
Програма
Петък 29.05.2020
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п/
 • 08:00 Мечтатели – док. поредица на Bloomberg
 • 09:00 Цитати на деня
 • 09:30 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов
 • 10:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п./
 • 11:35 Цитати на деня
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки
 • 14:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Отвътре – док. поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Студио 1 – док. поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 20:00 Бизнес среща с Таня Кръстева
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Цитати на деня
 • 21:30 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 22:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 23:00 Правилата на играта – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Живка Попатанасова и Христо Николов /п./
 • 01:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков /п/
 • 01:30 Бизнес среща с Таня Кръстева /п./
 • 02:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 03:00 В развитие – с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 06:30 Цитати на седмицата /п./
Програма
Събота 30.05.2020
 • 07:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 07:30 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 08:00 Insider с Бисер Варчев /п./
 • 08:40 Цитати на седмицата /п./
 • 09:00 Коментари на седмицата
 • 11:00 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 12:00 Цитати на седмицата
 • 12:30 Блестящи идеи – док. поредица на Bloomberg
 • 14:30 Менторът – док. поредица на Bloomberg
 • 16:00 Лидерите с Лакуа - док. поредица на Bloomberg
 • 16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 18:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 18:30 Цитати на седмицата
 • 19:00 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
 • 19:30 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова
 • 20:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков
 • 21:00 Boec.BG – предаване за бойни спортове
 • 21:30 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
 • 22:00 Цитати на седмицата
 • 22:30 Бизнесът на Азия – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков /п./
 • 01:00 Коментари на седмицата
 • 05:00 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 05:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 06:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п./
 • 06:30 Цитати на седмицата
Програма
Неделя 31.05.2020
 • 07:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 07:30 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 08:00 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 08:30 ИмоТиТе с Христо Николов /п./
 • 09:00 Коментари на седмицата
 • 11:00 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 12:00 Цитати на седмицата
 • 12:30 Блестящи идеи – док. поредица на Bloomberg
 • 14:30 Менторът – док. поредица на Bloomberg
 • 16:00 Лидерите с Лакуа - док. поредица на Bloomberg
 • 16:30 В развитие – блок с Вероника Денизова/Делян Петришки /п./
 • 18:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 18:30 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 19:00 Смарт час с Живка Попатанасова /п./
 • 19:30 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова
 • 20:00 Insider с Бисер Варчев
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 21:00 ИмоТиТе с Христо Николов
 • 21:30 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п/
 • 22:00 Цитати на седмицата
 • 22:30 Бизнесът на Азия – док. поредица на Bloomberg
 • 00:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 01:00 Коментари на седмицата
 • 05:00 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата
 • 05:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 06:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов /п/
 • 06:30 Бизнес среща с Таня Кръстева – най-интересното от седмицата /п./