Бизнес старт

Всеки делник от 7:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

БФБ дава възможност за къси продажби – да се печели от спад в цените на акциите

Доц. д-р Маню Моравенов, изп. директор на БФБ, в "Бизнес старт", 24.06.2024

12:30 | 24 юни 2024
Обновен: 09:52 | 26 юни 2024
Автор: Галина Маринова

Новата платформа за заемане на ценни книжа запълва една дупка, която от години съществуваше на нашия пазар. Заемането на ценни книжа и пулът, който правим заедно с Централен депозитар, дава възможност да се осъществяват къси продажби чрез стандартизирана платформа за заемане. Късите продажби и маржин покупките, особено късите продажби, са предшественици на деривативната търговия. Това не означава, че веднага в България ще тръгнат много къси продажби и ще има изключително активна търговия. Това е дългосрочен процес. Ние поставяме едно начало и се надяваме малко по малко ще се засилва използването на къси продажби, особено ако се разреши на пенсионните фондове да участват на този пазар, както беше преди години. Това каза доц. д-р Маню Моравенов, изп. директор на БФБ, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Повод за гостуването бе новината, че Българската фондова борса и Централен депозитар пусна преди дни нова платформа за заемане на ценни книжа. 

"Новата платформа запълва една дупка, която от години съществуваше на нашия пазар", коментира доц. Моравенов. "Търговията с финансови инструменти, освен по стандартния начин за покупко-продажба на книжа (покупка, когато имаш парите и продажба, когато имаш книжата), на борсовите пазари допълнително се осигурява възможност за т.нар. къси продажби и маржин покупки. И в двата случая това означава, че инвеститорите имат възможност да играят на пазара с допълнителни пазарни средства. Това увеличава с някакъв процент оборотите на борсата, защото инвеститорите могат да търгуват с повече пари, отколкото имат".

"От друга страна се дава възможност на инвеститорите да правят още по-големи доходности, заради ливъриджа, който ще използват, финансовия лост. Допълнително дава възможност на инвеститори, които искат да хванат вълните на волатилност на финансовите пазари, да играят и с т.нар. обратна инвестиционна стратегия, тоест да правят къси продажби." 

Късите продажби и маржин покупките, особено късите продажби, са предшественици на деривативната търговия, обясни Моровенов. "Ние при нас нямаме фючърси и опции в България и най-вероятно скоро няма да имаме, докато не се увеличат например стократно оборотите на борсата, което е възможно". 

Заемането на ценни книжа и този пул, който правим, заедно с Централен депозитар, дава възможност да се осъществяват къси продажби чрез стандартизирана платформа за заемане. Когато очаквате, че цената на една акция ще падне, имате възможност на повечето пазари по света да продадете акции сега и да ги купите по-късно на по-ниската цена. Но ако вие нямате тези акции, продавайки вие излизате на т.нар. къса позиция, посочи доц. д-р Маню Моравенов. "Платформата за заемане се включва по следния начин. Всеки посредник или брокер може да даде назаем акции на своите клиенти, ако те правят къси продажби, но когато пазарът не е достатъчно развит и няма достатъчно ликвидност, като българския, въпросът е как ще се управлява това обезпечение и ще има ли покрити, какво ще бъде покритието. Управлението на тези обезпечения и рискове, защото тук става дума за договори за заем, освен самата търговия, се извършва от т.нар. маржин сметки".

"Тоест, трябва да имате система за управление на риск и депозити и ако сте достатъчно голяма инвестиционна банка, можете да направите собствена подобна система и да управлявате този риск. Практиката в България показва, че нашите инвестиционни посредници не са инвестирали в този бизнес и ние помагаме, като Централен депозитар става лицето, което управлява обезпеченията".  

Надяваме се, че чрез намаляване на риска за обезпеченията и допълнителната гаранция, която дава институцията Централен депозитар, да се стимулира използването на заемането и късите продажби. 

"Две са причините да няма къси продажби при нас, в България. Едната е ликвидността. Защото, за да можете да вземете книжа на заем, трябва този, който ще ви ги даде, да има спокойствието, че ако нещо се случи, вие ще можете да ги купите обратно от пазара. Рискът е голям, когато ликвидността е слаба. Да кажем, че този риск в момента за някои акции, тези, които са включени в индексите, и за по-малки количества, не е чак толкова голям. А другата причина е в доверието при управлението на обезпечения. Втората причина се решава с тази платформа, която ние правим - намесваме се институционално и гарантираме обезпеченията по заеми в акции". 

Това не означава, че веднага в България ще тръгнат къси продажби и ще има много активна търговия. Това е дългосрочен процес. Ние просто поставяме едно начало и се надяваме, че ще има интерес и малко по малко ще се засилва използването на късите продажби, особено ако се разреши на пенсионните фондове да участват на този пазар, както беше преди години. Това ще е следващото нещо, по което активно ще работим, заедно с пазарните участници - да се даде възможност на пенсионните фондове да дават назаем финансови инструменти точно за такива сделки, каза събеседникът.

На въпроса дали е нужно една акция да бъде част от индекс на БФБ, за да могат инвеститорите (институционалните и по-малките инвеститори) да играят на късо гостът каза, че "това е в ръцете на инвестиционните посредници и те ще трябва да преценяват дали трябва или не трябва и колко трябва да бъде ликвидна акцията, но от гледна точка на заемането, което ограничава кръга от възможностите, в нашите правила заемана на акции може да се случва само с акции, включени в трите основни индекса - SOFIX, BGTR30, BGBX40".

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.