Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Маню Моравенов: Поне три компании планират двойно листване в София и Франфкурт

Доц. д-р Маню Моравенов, изп. директор на Българска фондова борса, „Бизнес старт“, 12.04.2024 г.

12:45 | 12 април 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

До края на 2024 г. е възможно най-малко две публични български компании да извършат двойни листвания на Българската фондова борса (БФБ) и на Франкфуртската борса. Вече има предварителен интерес за това. Очаквам и най-късно през 2025 г. частна непублична българска компания да направи двойно листване на борсите в София и Франкфурт. Това съобщи доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, в интервю за предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

На събитието Investor Day тази седмица стана ясно, че БФБ в сътрудничество с Deutsche Börse е създала специален нов сегмент EuroBridge за двойно листване в София и Франкфурт. Моравенов определи събитието като „ключов момент в историята на БФБ“.

„Новият сегмент ще даде възможност на българските компании чрез една процедура да бъдат паралелно листвани и да набират капитал едновременно на БФБ и на борсата във Франкфурт. EuroBridge e подходящ за големи компании, на които българският капиталов пазар им е отеснял. Сегментът отваря вратата на българските компании към глобалните пазари и глобалните инвеститори.“

EuroBridge е за най-качествените дружества, за компании с пазарна капитализация от няколкостотин милиона, които имат потенциал за растеж, който надхвърля възможностите на нашия капиталов пазар. Някои от най-големите публични компании на БФБ вече проявиха интерес към преместване на EuroBridge и листване на борсата във Франкфурт. „Шелли Груп“ е първата компания, която очакваме да бъде листната там, сподели изп. директор на БФБ.

Процесът вероятно ще бъде улеснен от факта, че през 2021 г. „Шелли Груп“ (със старо име „Алтерко“) направи двойно листване на Франкфуртската борса и акциите й се търгуват на двете борси.

Според Моравенов обаче сегментът EuroBridge е насочен основно към големите български компании, които още не са на борсата, но биха проявили интерес към достъпа до по-голям кръг инвеститори и публичността. Тези дружества имат възможност да направят едновременно листване в София и Франкфурт.

Българските непублични компании, които искат да излязат на EuroBridge, трябва да минат през стандартната процедура, която включва подготовка на проспект и одобрение от Комисията за финансов надзор. След това започва кандидатстването за листване на новия сегмент, едновременно с това стартира и кандидатстването на борсата във Франкфурт, обясни Маню Моравенов. Компаниите трябва да покрият и критерии, свързани с пазарната капитализация и фрий-флоута, но това не е нещо непостижимо, добави той.

„Много компании на Premium сегмент и като цяло на „Основен пазар“ на БФБ реално покриват критериите на Франкфуртската борса, но има и допълнителни изисквания за сключване на договори с т.нар. designated sponsors. Това са дружества, които осигуряват допълнителна ликвидност за акциите на компанията след листването. Те са нещо като маркет-мейкъри и са съветници на компаниите, като помагат за спечелването на доверието на инвеститорите.“

При двойното листване в София и Франкфурт сетълментът на ценните книжа ще се прави от Централен депозитар в България и от Clearstream в Германия.

Българската фондова борса на практика влиза предварително в еврозоната чрез EuroBridge. На този сегмент компании ще се търгуват само в евро, клирингът и сетълментът също ще са в евро, дивидентите ще се изплащат в евро, корпоративните събития ще се обявяват в евро, каза още Маню Моравенов.

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.