В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Агенцията за хората с увреждания е финансирала 16 работодатели през 2022 г.

Жасмина Петкова, главен експерт дирекция Пълноправно включване на хора с увреждания, Агенция на хората с увреждания, "В развитие", 31.05.2023 г.

18:10 | 31 май 2023
Автор: Михаела Кирилова

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) ще финансира с до 90 000 лв. проекти за заетост на хора с трайни увреждания. АХУ ежегодно финансира проекти на специализирани предприятия на хората с увреждания по определена програма, която се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията и в рамките на методиката, която е обнародвана в държавен вестник – това е рамката, по която се разработват проектите. Това коментира Жасмина Петкова, главен експерт в дирекция Пълноправно включване на хора с увреждания към Агенция на хората с увреждания, в предаването „В развитие“ с водещ Веселина Спасова.

Агенцията за хората с увреждания изпълнява държавната политика свързана с осъществяване на правата на хората с увреждания, чрез осигуряване на условия за равен достъп до заетост и по-точно до трудова заетост в зависимост от нуждите на лицата с трайни увреждания от обичайна работна среда.

По програмата могат да кандидатстват само специализирани предприятия, които са вписани във водения от Агенцията регистър. Освен вписани в регистъра, предприятията трябва да са регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите, т.е. да произвеждат стоки или извършват услуги и дали имат относителен дял на лицата от списъчния им състав, който варира хора със зрителни до интелектуални проблеми. Тогава съотношението със здравите хора е не повече от 20%. Специализираните предприятия поддържат състав от хора с намалена трудоспособност. Такива проекти за финансиране са възможността да се окаже помощ, за да продължат да поддържат тези работни места и да са конкурентноспособни.

Работодателите имат готовност да подкрепят лицата с увреждане, но не винаги ресурсите, които имат са достатъчни. Това е главната причина, поради която Агенцията осигурява подкрепа на хората с намалена трудоспособност.

„За съжаление сумата като бюджет за тази програма не е променяна с годините, но това, което направихме тази година е че леко завишихме максималната субсидия, за която може да се кандидатства. „

Тази конкурсна процедура е втора за годината и към нея има голям интерес, което показва, че стимулите се ценят високо от работодателите. Това което се осъществява с един проект е че се разкриват нови работни места или се се преоборудват вече съществуващи и то за хора с трайни увреждания.

След пандемията работодателите намериха начин да излязат от затруднената ситуация и това, което се случи е, че те се развиха дигитално. Започнаха да се финансират платформи и се създаваха уеб сайтове, за да могат да предлагат услугите и производството, което имат. По този начин назначиха и хора, които бяха обучени за работа в дигитална среда и имаше минимално забавяне при реализацията на инвестиционните проекти заради физически затруднения при доставката на активи, разказа Петкова. 

За изминалата година от двата проведени конкурса, АХУ сключи договори с 16 работодатели. В резултат на ефективното приключване на тези проекти - 30 човека, които са хора с трайни увреждания, са назначени на нови работни места, оборудвани специално по проекта.

Широка е и гамата на компаниите, които кандидатстват по проекта – производство на керамика, сапуни, пластмаса, дървообработване, шивашко производство и производство на хранителни продукти - това са малка част от одобрените предприятия, които са успели да обновят работни места или да разкрият нови такива.

Повече за финансирането на проектите за хора с увреждания можете да видите във видеото.
Всички гости на предаването „В развитие“ можете да намерите тук.