Меме акциите и облигациите тръгват в различни посоки

Мечият пазар ударя акциите, тежестта върху дълга остава по-умерена

12:08 | 28 юни 2022
Обновен: 16:26 | 28 юни 2022
Автор: Николета Рилска
Снимка: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg
Снимка: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg

Сривът в оценките на някои от водещите имена в балона на фондовата борса през последните години беше болезнен за инвеститорите. Акциите на „победителя от пандемията“ Netflix поевтиняват със 75% спрямо пиковата им цена, достигната през 2021 г., цените на книжата на борсата за криптовалути Coinbase се понижават с 86%, някога меме акциите на кинооператора AMC изтриха 80% от цената си, пише Financial Times.

По-малко забележими са загубите при техните облигации. Щетите там са по-умерени и компенсирани от плащанията на купони – облигациите на Netflix с падеж 2030 г. имат отрицателна възвръщаемост от 19% спрямо последния пик, на Coinbase, чиито падеж е през 2031 г. – 36%, а на AMC с падеж 2026 г. – 19%. Това донякъде се дължи на много различната капиталова структура на отделните компании и риска при облигациите в сравнение с риска при акциите.

За хедж фондовете, които печелят от арбитражни сделки сред големите капиталови структури, подобни разлики представляват пространство, пълно с възможности. Това също така изсветлява различията по отношение на собствеността и възвръщаемостта при акциите и облигациите.

Първо – притежателите на корпоративни облигации са предимно институционални. Въпреки че те могат да търгуват често, концепцията за индивидуалния трейдър и свързаната с нея висока волатилност остават основно феномен при индивидуалните инвеститори и акциите.

Второ – макар да е очевидно, че перспективите за възвръщаемостта се различават при акциите и облигациите, математиката зад тях има малко повече нюанси.

Рискът за притежателите на облигации, подобно на акционерите, е неограничен, ако компания изпадне в несъстоятелност (въпреки че необезпечените кредитори получават средно по 35 цента за всеки долар, инвестиран в дружество в подобна ситуация). Но възможностите за печалба ограничени. Документите за облигации обикновено предвиждат разпоредба, според която компанията може да избере да изплати облигации преди падежа и да емитира нов дълг при по-ниски лихвени проценти, което означава, че инвеститорът няма непременно да реализира голяма полза от подобряването на баланса.

Следователно силните прогнози за растежа, които повишиха цените на акциите на Netflix, Coinbase и AMC до върховите им нива, просто не могат да се изплатят чрез облигациите им. Кредиторите все още страдат от погрешни преценки, но ограничените възможности спасяват самите тях, когато растежът изглежда безкраен.

И накрая, представянето на корпоративните облигации трябва да бъде разпределено на обща и допълнителна възвръщаемост. Второто се отнася до възвръщаемостта на облигацията след сравняването ѝ с това, което инвеститорите биха могли да спечелят от „безрискови“ държавни ценни книжа с подобни условия.

Какво казва историята в такъв случай по отношение на облигациите на Netflix, Coinbase и AMC? „Допълнителната“ възвръщаемост на облигациите на Netflix с падеж през 2030 г. е около минус 7% спрямо пика от ноември. Това означава, че повече от половината от отрицателната ѝ възвръщаемост е свързана с мечия пазар на американски облигации. Облигацията на Coinbase за 2031 г., от друга страна, е имала отрицателна „допълнителна“ възвръщаемост от 28% спрямо ноември в сравнение с отрицателна „допълнителна“ възвръщаемост от 5% за своя индекс. „Допълнителната“ възвръщаемост на AMC е -14% спрямо пика от юни 2021 г.

Пазарът на облигации изглежда сравнително по-убеден във финансовата сила на Netflix. Облигациите на Coinbase с падеж през 2031 г., от друга страна, отразяват скептицизма, който ги съпътства още от емитирането им през септември миналата година. Необичайно е, че облигациите започнаха да се търгуват под номиналната стойност почти веднага - въпреки че акциите и индексът на Bloomberg, проследяващ биткойн, достигнаха връх едва през ноември.

И накрая, AMC укрепи финансовата си позиция с набиране на капитал, когато акциите ѝ поскъпваха. Но нейните облигации с първо право на запор или вземане се търгуват с голяма премия към дълга в сравнение със заемите за второ право. Това предполага загриженост за финансовите перспективи на компанията.

Никой не знае в какво състояние ще са облигациите на тези компании утре. Но сривът в цените на акциите на компаниите повдига въпроси относно логиката на правилата, които позволяват на физическите лица да купуват книжа на Coinbase или AMC, но не и на техните нерегистрирани облигации, за да „защитят“ начинаещите инвеститори.