EK чака по-бавно възстановяване в България през 2021 г.

Икономиката на еврозоната ще се свие с 8.7% порез 2020 г., сочи лятната прогноза на ЕК

11:56 | 7 юли 2020
Обновен: 12:38 | 7 юли 2020
Автор: Цветан Кръстев
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg

Европейската комисия запазва прогнозата си от пролетта за България за намаление на реалния БВП с около 7% през 2020 г., но очаква по-слабо възстановяване през 2021 г. - 5.3% растеж спрямо прогнозираните 6.0% през пролетта. Очакванията за инфлацията се запазват за ниво от 1.1% през 2020 и 2021 г. Това става ясно от лятните икономически прогнози на ЕК. 

"Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в нашата прогноза от пролетта, въздействието върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-значително от очакваното", подчертават от ЕК.

Според икономическата прогноза от лятото на 2020 г. икономиката на еврозоната ще се свие с 8,7 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 6,1 % през 2021 г. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие със 8,3 % през 2020 г. и да отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,7 % за еврозоната и 7,4 % за ЕС като цяло в прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения през пролетта.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: "Икономическото въздействие на мерките за изолация при домашни условия е по-силно от първоначалните ни очаквания. Продължаваме да преминаваме през бурен период и да сме изправени пред много рискове, включително друга мощна вълна от зараза. Ако не друго, тази прогноза е силен довод за нуждата от споразумение по нашия амбициозен пакет от мерки за възстановяване — NexGenerationEU, с цел да помогнем на икономиката. Що се отнася до останалата част на годината, а и през следващата, можем да очакваме съживяване, но ще трябва да бъдем бдителни по отношение на различната бързина на възстановяването. Трябва да продължим да защитаваме работниците и предприятията и да координираме нашите политики в тясно сътрудничество на равнище ЕС, за да гарантираме, че ставаме по-силни и единни".

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, каза: "Коронавирусът вече отне живота на повече от половин милион души по света, като този брой все още се увеличава всеки ден в някои части на света с тревожни темпове. Настоящата прогноза показва опустошителните икономически последици от тази пандемия. Политическата реакция в цяла Европа помогна да се смекчи ударът за нашите граждани, но ситуацията продължава да води до увеличаване на различията, неравенството и несигурността. Ето защо е толкова важно да се постигне бързо съгласие по плана за възстановяване, предложен от Комисията, за да се осигури както ново доверие, така и ново финансиране в нашите икономики в този критичен момент".

Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на 2020 г.

Въздействието на пандемията върху икономическата активност вече беше значително през първото тримесечие на 2020 г., въпреки че повечето държави членки започнаха да въвеждат мерки за изолация при домашни условия едва в средата на март. Тъй като през второто тримесечие на 2020 г. настъпи значително по-дълъг период на прекъсване на икономическата активност и изолация при домашни условия, очаква се икономическата продукция да е намаляла значително повече, отколкото през първото тримесечие.

Първите данни за май и юни обаче показват, че най-лошото може да е отминало. Очаква се възстановяването да се почувства през втората половина на годината, макар че ще остане непълно и неравномерно в различните държави членки.

Сътресенията за икономиката на ЕС са симетрични поради това, че пандемията засегна всички държави членки. Въпреки това както спадът на производството през 2020 г., така и силата на съживяването през 2021 г. се очаква да се различават чувствително. Предвижда се разликите в обхвата на въздействието на пандемията и силата на възстановяването в отделните държави членки да бъдат все още по-силно изразени, отколкото се очакваше в прогнозата от пролетта.

Непроменена прогноза за инфлацията

Цялостните перспективи за инфлацията слабо се промениха от прогнозата от пролетта, въпреки че настъпиха значителни промени в основните сили, влияещи на цените.

Въпреки че цените на нефта и храните нараснаха повече от очакваното, очаква се ефектът им да бъде балансиран от по-слабите икономически перспективи и последиците от намаляването на ДДС и други мерки, предприети в някои държави членки.

Текущата прогноза за измерената чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) инфлация в еврозоната е за 0,3 % през 2020 г. и 1,1 % през 2021 г. Предвижда се инфлацията в ЕС да бъде 0,6 % през 2020 г. и 1,3 % през 2021 г.

Изключително големи рискове

Рисковете за тази прогноза са изключително големи и са свързани с влошаването на прогнозните стойности.

Мащабът и продължителността на пандемията, както и евентуално необходимите бъдещи мерки за изолация при домашни условия остават по същество неизвестни. Според прогнозата мерките за изолация при домашни условия ще продължат да бъдат отхлабвани и няма да има „ втора вълна“ на зараза. Налице са значителни рискове пазарът на труда да бъде засегнат по-трайно от очакваното, а трудностите, свързани с ликвидността, биха могли да се превърнат в проблеми с платежоспособността за много предприятия. Налице са рискове за стабилността на финансовите пазари и опасност държавите членки да не координират в достатъчна степен националните мерки на политиката. Липсата на споразумение за бъдещите търговски отношения между Обединеното кралство и ЕС би могло да доведе и до по-слаб растеж, особено за Обединеното кралство. В пообщ план протекционистичните политики и прекаленото отдалечаване от световните производствени вериги също биха могли да повлияят отрицателно на търговията и световната икономика.

Има също така благоприятни рискове, като например ранната наличност на ваксина срещу коронавируса.

Предложението на Комисията за план за възстановяване, концентрирано върху нов инструмент — NexGenerationEU, не е включено в тази прогноза, тъй като по него все още не постигнато споразумение. По тази причина наличието на споразумение по предложението на Комисията също се счита за благоприятен риск.

В по-общ план, не може да се изключи по-бързо от очакваното съживяване, особено ако епидемиологичната ситуация позволява оставащите ограничения да бъдат премахнати по-бързо от предположеното.

За Обединеното кралство хипотезата е чисто техническа

Като се има предвид, че бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. се основават на чисто техническа хипотеза за запазване на статуквото в техните търговски отношения. Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на очаквания нито предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за техните бъдещи отношения.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически хипотези относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 26 юни. Що се отнася до всички други входящи данни, включително хипотезите относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 30 юни включително. Прогнозата се основава на хипотезата за непроменени политики, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.

Всяка година Европейската комисия публикува две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна). Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за всички държави от ЕС, както и съвкупни данни за ЕС и еврозоната.

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде есенната икономическа прогноза от 2020 г., която се очаква да бъде публикувана през ноември 2020 г.