МВФ: Рецесията ще е по-дълбока през 2020 г., а възстановяването през 2021 - по-бавно

Фондът очаква глобалният БВП да се свие с 4,9% през 2020 г.

18:03 | 24 юни 2020
Обновен: 18:09 | 24 юни 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата си за опустошената от коронавируса световна икономика, като очерта значително по-дълбока рецесия и по-бавно възстановяване, отколкото очакваше само преди два месеца, съобщава Bloomberg.  

Фондът заяви в сряда, че сега очаква глобалният брутен вътрешен продукт да се свие с 4,9% през тази година - повече от прогнозираните през април 3%. За 2021 г. МВФ прогнозира ръст от 5.4% при очаквани преди 5.8%.  

За еврозона се чака свиване на БВП през тази година с 10.2%, а за 2021 г. разчетите показват растеж от 6%. За Германия прогнозата е за спад в икономиката със 7.8% през тази година, а за догодина очакванията са за растеж от 5.4%. За тази година МВФ прогнозира намаляване на БВП на Франция, Испания и Италия с по над 12%. 

След като вече предупреди за най-големия спад след Голямата депресия, МВФ заяви, че увеличеният му песимизъм отразява щетите от удара, който беше по-голям от очакваното. Оценките се базират негативният ефект върху веригите за доставки по време на по-ранното блокиране на икономиките, в допълнение към продължаващия удар върху потребителското търсене, породен от социалното дистанциране и други мерки за безопасност. 

За страните, които се борят да контролират разпространението на вируса, по-продължителното блокиране на икономиките също ще се отрази на растежа, каза МВФ.  

„С безмилостното разпространение на пандемията перспективите за дълготрайни отрицателни последици за поминъка, сигурността на работните места и неравенството станаха все по-обезсърчаващи“, заяви кредиторът в актуализираните си перспективи за световната икономика.  

Глобалната рецесия

Глобалната рецесия се задълбочава. Графика: Bloomberg

МВФ предупреди, че възстановяването на световните финансови пазари „изглежда не е свързано с промените в основните икономически перспективи“, което повишава възможността финансовите условия да се затегнат повече от предвиденото в основния му сценарий. 

Фондът понижи очакванията си за потреблението в повечето икономики въз основа на по-голямо от очакваното прекъсване на вътрешната активност, шок за търсенето заради социалното дистанциране и увеличаване на спестяванията. 

През последните седмици МВФ многократно отбелязва, че е вероятно да намали прогнозите си от средата на април въз основа на входящи данни, като главният икономист Гита Гопинат заяви още на 8 май, че глобалната перспектива се влошава. 

Прогнозите предполагат, че страните с намаляваща честота на инфекция не е необходимо да възстановяват строгите ограничителни мерки от първата половина на годината и са в състояние да разчитат на алтернативни методи като засилено тестване, проследяване на контакти и изолация, за да ограничат предаването на заразата. 

Обявените фискални мерки в размер на около 11 трилиона долара в световен мащаб помагат за смекчаване на удара върху работниците и бизнеса. 

Фондът заяви, че новата му прогноза подлежи на преразглеждане в зависимост от продължителността на пандемията и блокирането на икономиката, доброволното социално дистанциране и възможността безработните да си намерят работа. 

Дългови кризи 

Прогнозата може да бъде подобрена, ако има медицински пробив или бизнес активността се възстанови по-бързо, но значителните рискове включват избухване на нови огнища на пандемията, изискващи още ограничения или затягане на финансовите условия. 

"Това би могло да насочи някои икономики към дългови кризи и забавяне на активността", заявяват от МВФ. 

В САЩ се очаква БВП да се свие с 8% през 2020 г. в сравнение с предходната прогноза от 5,9%. Най-голямата икономика в света може да нарасне с 4,5% през следващата година, каза МВФ. 

Икономиката на еврозоната вероятно ще се свие с 10,2% през 2020 г. и ще се разшири с 6% през 2021 г., прогнозира Фондът. 

Според МВФ развитите икономики ще се свият най-много - с 8%, в сравнение с предишната прогноза за спад с 6,1%. Развиващите се пазари ще отбележат спад от 3% в сравнение с прогнозата от 1% през април. Китайската икономика все пак ще успее да се разшири с 1%, подкрепена от стимули. 

Очаква се

Очаква се повечето икономики да се свият през тази година. Графика: Bloomberg

Спад в търговията  

Обемът на световната търговия със стоки и услуги вероятно ще спадне с 11,9% през тази година, прогнозира Фондът. 

МВФ предупреди, че въздействието на пандемията може значително да увеличи неравенството, тъй като се очаква над 90% от развиващите се пазари да отбележат спад в доходите на глава от населението. 

МВФ представя два алтернативни сценария: 

Първият сценарий предвижда втора вълна на вируса в началото на 2021 г., която ще доведе спиране на вътрешната икономическа активност. Сценарият предполага, че на развиващите се икономики ще бъдат нанесени по-големи щети, отколкото на развитите, като се имат предвид по-ограничените възможности за подпомагане на доходите. В този случай БВП ще бъде с 4,9% под основния сценарий за 2021 г. и ще остане под него и през 2022 г. 

Във втория сценарий, с по-бързо от очакваното възстановяване, глобалният БВП ще бъде с около половин процент по-висок от базовия сценарий тази година и с 3% над него през 2021 г.