ВЕИ - светъл лъч на COP28, докато надеждите за 1,5°C намаляват

Страните в Дубай са подложени на натиск да постигнат съгласие по смели, конкретни препоръки, които да накарат правителствата да увеличат ангажиментите си в областта на климата до 2025 г.

14:00 | 2 декември 2023
Обновен: 14:02 | 2 декември 2023
Автор: Виктория Къминг
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Тъй като десетки хиляди делегати планират да присъстват на тазгодишната среща на върха на ООН за климата в Дубай, се очаква да бъде обявен поток от нови ангажименти, проекти и инициативи. Ще бъде лесно да се загуби фокусът върху най-важната задача: близо 200 държави имат 13 дни, за да постигнат ново, единодушно споразумение за това как да се справят с изменението на климата.

За да помогне да се пресече шумът, BloombergNEF определи 10 области, в които правителствата трябва да постигнат напредък на COP28, за да направят значима стъпка към целите на Парижкото споразумение.

Всяка област е оценена с 10 точки въз основа на очакваното ниво на напредък в Дубай и е определена тежест въз основа на важността и спешността. Като цяло се очаква COP28 да постигне едва 3,9 точки от 10, което бележи леко увеличение (0,3 точки) в сравнение с доклада на BloombergNEF, публикуван на 2 ноември.

COP28 01
Очаква се COP28 да постигне само 3,9 от 10 точки по отношение на напредъка към Парижкото споразумение. Очакваният напредък в 10 ключови области на срещата на върха на ООН за климата през 2023 г.

На първо място в дневния ред тази година ще бъде първата официална "равносметка" на глобалния напредък по отношение на целите от Париж. Почти пред свършен факт е, че техническата оценка ще бъде депресиращо четиво, тъй като настоящите цели на страните най-вероятно не са достатъчни, за да се ограничи повишаването на средните глобални температури до 1,5°C над прединдустриалните нива до края на века. Ако страните изпълнят сегашните си планове за климата, затоплянето през този век може да достигне до 2,8°C, въз основа на последния анализ на ООН. Затова страните в Дубай са подложени на натиск да постигнат съгласие по смели, конкретни препоръки, които да накарат правителствата да увеличат ангажиментите си в областта на климата до 2025 г. Ако се съди по историята, препоръките вероятно ще бъдат по-скоро несигурни, отколкото смели, което означава, че BloombergNEF оценява тази част от процеса само с 1 от 10.

От друга страна, най-вероятната област, в която ще има напредък в Дубай, е пакетът от ангажименти за по-нататъшен енергиен преход. Очаква се той да включва ангажимент за утрояване на глобалния капацитет за възобновяеми енергийни източници до 2030 г., въпреки че може да бъде смекчен, както стана ясно на срещата на върха на Групата на 20-те. Тъй като над 60 държави настояват тази цел да бъде включена в решението на COP28, оценката по този показател се повиши до 8 от 10 - с две точки повече, отколкото в доклада на BloombergNEF от 2 ноември.

На практика утрояването на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. ще бъде трудно, но постижимо въз основа на неотдавнашния доклад на BloombergNEF. Постигането на тази цел ще изисква удвояване на темповете на инвестициите във възобновяеми енергийни източници до средно 1,18 трилиона долара годишно до 2030 г., в сравнение с 564 милиарда долара през 2022 г. Това би довело и до почти три пъти по-големи инвестиции в електроенергийните мрежи през 2030 г., отколкото през 2022 г., както и до внедряване на 16,1 пъти повече батерии до края на десетилетието, отколкото са били инсталирани в края на миналата година.

COP28 02
Утрояването на глобалния капацитет на възобновяемите енергийни източници е в съответствие с пътя за нулево нетно потребление, но надхвърля прогнозите. Глобален инсталиран капацитет за възобновяема енергия

Най-спорната тема на COP28 вероятно ще бъде финансирането. Въпреки това BNEF смята, че е сравнително вероятно - 7 от 10 - развитите държави да изпълнят обещанието си от 2009 г. да предоставят ежегодно 100 млрд. долара за финансиране на борбата с изменението на климата на развиващите се икономики. Те може и да не са спазили първоначалния краен срок до 2020 г., но данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват, че през 2021 г. развитите държави са предоставили 89,6 млрд. долара и че целта от 100 млрд. долара изглежда вероятно е била изпълнена през миналата година. Изпълнението на този ангажимент трябва да започне да възстановява доверието между развитите и развиващите се икономики. В крайна сметка това доверие би могло да убеди някои бързоразвиващи се държави да увеличат своите цели в областта на климата.

Една от областите, в които се очаква страните да постигнат само скромен напредък в Дубай, е новият глобален механизъм за компенсиране на въглеродни емисии, известен като "член 6.4". Член 6 от Парижкото споразумение обхваща начините, по които страните могат да си сътрудничат за постигане на ангажиментите си в областта на климата, и е единствената част от пакта, която пряко ангажира частния сектор. По-специално, с член 6.4 се създава пазарният механизъм, който дава възможност на правителствата и дружествата да търгуват с въглеродни кредити. За разлика от доброволните пазари на CO2, член 6.4 ще бъде наблюдаван от надзорен орган на ООН, включващ страните по Парижкото споразумение, и е предназначен да бъде по-стабилен по отношение на постигането на реални ползи за околната среда.

По време на КС27 не се знаеше дали преговарящите ще постигнат някакво споразумение по член 6.4. В крайна сметка обаче много въпроси бяха отложени за COP28, а надзорният орган постигна малък напредък на заседанията си през тази година. В резултат на това има 3 от 10 шанса държавите да успеят да решат всички нерешени въпроси в Дубай, за да може в началото на 2024 г. да бъде готов за стартиране един устойчив от екологична гледна точка механизъм.

За да се добие представа за хода на преговорите, BloombergNEF ще актуализира оценките за 10-те области през целия период на COP28, когато има значително развитие. След приключването на срещата на върха ще оценим до каква степен страните са успели да постигнат значим напредък, или тя ще се окаже поредното "затишие", както се случи на преговорите за климата в Шарм ел-Шейх миналата година.