В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Защо България е на опашката в Европа по медийна грамотност?

Марин Лесенски във В развитие, 03.04.2018

Високата медийна грамотност се определя от висока степен на образование, висока степен на доверие между хората и медийна свобода. Балканските страни са на последно място и това означава че тези показатели са на ниско ниво. Това каза Марин Лесенски, Програмен директор, „Европейски политики“, Институт Отворено общество – София, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова. 

България е на едно от последните места в Европа и последна в ЕС в Индекса за медийна грамотност, разработен от Инициативата за европейски политики на институт Отворено общество - София. Индексът оценява устойчивостта към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави. В класацията страната ни заема незавидното 30 място. След нас са Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Турция и Албания.

"Това, което искахме да направим с индекса е да измерим устойчивостта на обществата в Европа на негативните ефекти на т.нар. фалшиви новини. За това взехме като отправна точка понятието "медийна грамотност", което се изразява по-скоро в критично възприемане на информацията. Когато погледнахме всички тези фономени и проявления, решихме, че най-добре може да се измери тази способност чрез няколко прогнозни показателя, включващи ниво на образованието, доверие към другите хора, медийна свобода, нови форми на участие чрез интернет и социални мрежи, като всеки от тези индикатори има различна тежест. В нашия модел най-голям дял има индикатора за медийна свобода, следва ги нивото на образованието. Всички тези данни се превръщат в стандартизирани точки, което ни дава възможност за корелации между различните страни".

Направихме клъстерен анализ, според който държавите се разделят на отделни групи, съставени от държави с подобни характеристики, обясни събеседникът. "Това, което видяхме, е че обособените клъстери на медийна грамотност имат географски характеристики".

"Когато има здрав разум, проблемът с фалшивите новини е по-малък".

Вижте във видеото картата на клъстерното разпределение на държавите в Индекса за медийна грамотност? Какъв е ключът към медийната грамотност? Какви са проблемите, с които трябва да се бори България, за да се подобри медийната грамотност? Какви са проблемите на съседните ни балкански държави? Кои са основните проблеми, които изникват от ниската медийна грамотност? 

 

Последни новини
Още от В развитие