МФ: Икономиката няма да достигне предкризисното си равнище през 2021 г.

Институцията очаква 3% спад на БВП у нас през 2020 г. и ръст от 2,5% през 2021 г.

19:03 | 20 октомври 2020
Автор: Николета Рилска
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Реалният брутен вътрешен продукт на България ще се понижи с 3% през 2020 г., а растежът през 2021 г. ще бъде 2,5%, като икономиката няма да достигне своето предкризисно равнище от 2019 г. Такива са очакванията на Министерството на финансите, публикувани в неговата есенна макроикономическа прогноза.

Средногодишният спад на заетостта през 2020 г. се очаква да бъде около 2,6%, а коефициентът на безработица - 5,6%, става ясно от прогнозата на МФ.

Заплащането на труда се очаква да нарасне с 5% през 2020 г., а през следващата година то ще се ускори както от частния сектор, така и от планираното увеличение на доходите в публичния сектор”, прогнозират от финансовото министерство.

Очакванията на експертите са средногодишната инфлация за 2020 г. да бъде 1,4%. През следващата година нейната динамика ще е зависима от възстановяването на международните цени на суровините и на цените на петрола, се отбелязва в прогнозата.

От нея става ясно още, че увеличената несигурност през 2020 г. се отразява в по-висока склонност към спестяване, отлагане на разходи за дълготрайни стоки и в по-ниско търсене на кредити.

Нарастването на вземанията от предприятия се очаква да бъде 0,6%, а от домакинствата - 5% през 2020 г. През следващата година търсенето на кредити ще се ускори, но при фирмите то ще бъде по-слабо изразено, поради очакваната за все още слаба инвестиционна активност в частния сектор, се казва още в прогнозата.

От министерството отбелязват, че в краткосрочен период рисковете пред прогнозата са отрицателни.

“Икономическото развитие зависи от динамиката на епидемичната обстановка както в страната, така и в глобален план, а все още не се очертава устойчиво решение за справяне с пандемията”, посочват от Министерството на финансите.