Официално: Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 юли

С цел изграждане на детска болница държавата създаде дружество с капитал от 100 млн. лв.

15:17 | 15 юли 2020
Обновен: 15:17 | 15 юли 2020
Автор: Магдалена Иванова
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли 2020 г., съобщават от пресцентъра на институцията. 

Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите, уточняват от МС. 

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 16 934 791 лв„ във връзка с увеличаване капитала на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

Средствата ще бъдат използвани за строителство на нова сграда - диагностично- лечебен корпус за клинични звена по педиатрични и онкологични специалности. Предвижда се изграждане на нов болничен корпус по Педиатрия и Онкология, върху собствен терен, в База 2 на лечебното заведение, с цел реализиране на концепцията за създаване на модерно детско лечебно заведение в гр. Пловдив, обслужващо пациентите от цяла Югоизточна България.

Учредява се „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД

След днешното заседание на Министерският съвет стана ясно и, че е прието разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София. Предметът на дейност на дружеството е извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект от национално значение: „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница“, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност. Правата на държавата ще се упражняват от министъра на здравеопазването.

Дружеството е с капитал в размер на 100 млн. лв., формиран, чрез парична вноска на държавата, внесена, както следва: 30 млн. лв. - към момента на вписване на дружеството; 50 млн. лв. - до 1 година след вписването на дружеството; и 20 млн. лв. - до 2 години след вписването на дружеството. Средствата, необходими за изграждане на Националната педиатрична болница са предвидени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 година и в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

По този начин се създава единна структура, която да осъществява организацията и контрола по изграждането на Националната детска болница, до завършването й като строителен обект, окомплектоването й с оборудване и медицинска апаратура и превръщането й в готовност за работа като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.