Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Пазарът в България не е достатъчно узрял за зелено строителство въпреки ползите

Божидар Иванов, градски и социален изследовател и автор в Климатека, в "Made in Green" 17.06.2024 г.

21:30 | 17 юни 2024
Обновен: 23:52 | 17 юни 2024
Автор: Георги Месробович

Политиките в посока устойчивост имат много важна роля за стимулиране на зеленото строителство. Различни европейски държави прилагат различни мерки за стимулиране на зеленото строителство като: инвестиционни облекчения или по-добри условия за ипотеки. Ползите от зеленото строителство, свързани с енергийната ефективност и по-евтината поддръжка на сградите, трябва да бъдат комуникирани с потребителите. Не мисля, че пазарът и условията у нас са узрели, така че да се каже, че зеленото строителство става все по-разпространено, но има много добра възможност в тази посока, това коментира Божидар Иванов, градски и социален изследовател и автор в Климатека, в интервю за "Made in Green" с водеща Роселина Петкова.

Строителството има значителен негативен ефект и отпечатък върху околната среда. Зеленото строителство дава алтернатива, като то се свързва с по-екологичносъборазни практики в индустрията и вземането под внимание климатичните изменения при строителството, каза Иванов. Най-често зеленото строителство бива подкрепено със зелени сертификати, на база международни системи за оценка на проекти, оценявайки положените усилия за устойчивост.

Зелените сертификати дават рамка от стандарти, изисквания и препоръки за използването на определени материали. Те също така дават конкурентно предимство на пазара на дадените проекти, тъй като сертификатите могат да се използват като реклама за дадени обекти. Така определени купувачи или инвеститори могат да разпознаят допълнително, положените усилия в посока устойчивост и да предпочетат тези сгради.

Политиките в посока устойчивост имат много важна роля за стимулиране на зеленото строителство. Гостът даде пример с някои европейски държави, в които са приложени политики или стимули в тази насока. В другите държави често предлагат дадени инвестиционни облекчения или по-добри условия за ипотеки. Също така може да се дадат допълнителни суми за реновация, при закупуване на по-старо жилище, с цел да бъде адаптирано. По този начин би се подобрил жилищният фонд в страната.

Има нужда и от комуникация от страна на държавата към потребителите. Като им бъдат обяснени ползите за климата, енергийната ефективност и по-евтината бъдеща поддръжка на сградата. В Европа се наблюдава увеличение на броя сгради, търсещи сертифициране, но София изостава на този фон. Основно наплива за подобен тип сгради идва в страни, в които населението е запознато с ползите.

„Не бих казал, че зеленото строителство става все по-разпространено в България. Бих казал, че имаме добри примери, но не мисля, че пазарът и условията са узрели, така че да се каже, че става все по-разпространено, но има много добра възможност в тази посока.“

Тенденциите в зеленото строителство основно са свързани с по-умното управление и използване на енергията в сградите. Това бе подсилено след руската инвазия в Украйна, след което се наблюдаваше сериозно оскъпяване на електричеството и природния газ. Сега много нови сгради целят да използват новите технологии в сектора на ВЕИ.

„Необходимо е начинът, по който се адаптираме към климатичните промени, да стане нормална част от строителството. Не можем просто да строим, а трябва да мислим в какъв контекст ще функционира тази сграда в бъдеще. Бих казал, че бъдещето е нормализиране на по-екологично ориентираното строителство под една или друга форма.“

Целия коментар гледайте във видеото. 

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.