Made in Green

Понеделник, 21 часа
Водещ: Роселина Петкова

Законът за биоразнообразие трябва да се промени с екологичен, не с административен подход

Катерина Раковска, ''За да остане природа в България'', ''Made in Green'' , 21.08.2023 г.

21:30 | 21 август 2023
Автор: Милен Симеонов

Законът за биологичното разнообразие ще трябва да се промени по 2 сериозни причини. На първо място, срещу България има наказателна процедура от страна на Европейската комисия за неспазване на Директивата за местообитанията. Втората причина е, че неговата промяна е условие за получаване на част от парите в плана за възстановяване и устойчивост. Там се изисква от страна на комисията да има органи за управление на защитените зони, въпреки че това не е изрично заложено в директивата. Това, което видяхме като предложение обаче от страна на Министерски съвет ни притесни, тъй като включва едни териториални планове за управление на защитените зони, които не са на ниво цяла защитена зона, а на ниво районна инспекция по околна среда и води. Това каза Катерина Раковска, ''За да остане природа в България'' в предаването ''Made in Green'' с водеща Роселина Петкова.

''Това означава административен подход, а не екологичен. Това е не само непрактично и безсмислено, но и противоречи на самата директива, която иска целите и мерките да се планират на ниво защитена зона.''

Раковска изтъква, че една защитена зона е обявена за такава поради нейната цялост и екологичните изисквания на видовете и местообитанието, което опазва. Съответно ще се инвестират много средства с разработване на непрактични малки части. 

''Доброто управление на екологична мрежа Натура 2000 е силно неглижирано. Това управление изисква мисъл, планиране и добро разпределение на финансите. Неразумно е една идея, за която вече е прахосана доста обществена енергия, отново да се слага на дневен ред. Това, което ние сме предложили, ако се бърза заради ПВУ, е да се приемат само нещата, за които няма спорове и които могат бързо да се случат.''

На въпроса по какъв начин се управляват защитените зони в момента, гостенката обяснява, че различни заинтересовани страни изпълняват на случаен принцип различни консервационни мерки в съгласие със собствениците. Според нея консервационните мерки трябва да станат задължителни по закон, органите за управление да влязат в закона и специфичните природозащитни мерки също да бъдат заложени в него. 

''За да разберем състоянието на видовете местообитание, които се опазват, трябва да се извършва систематично наблюдение. У нас има национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. Агенцията по околна среда публикува всяка година доклад с преглед по темата и другата система, по която ние отчитаме нивото на опазване на мрежата, е изискване на Директивата за местообитанията, според което на всеки 6 години трябва да докладваме природозащитното състояние на видовете и местообитанието от Натура.''

Кои са най-големите предизвикателства пред опазването на биоразнообразието? Трябва ли да бъде разширен обхватът на Натура 2000? Това и още по темата гледайте във видеото.

Всички гости на предаването ''Made in Green'' може да намерите тук.