Американците вече се нуждаят от по-малко пари, за да се чувстват богати

Според проучване парите имат все по-малко влияние върху формирането на личното щастие

18:15 | 27 юли 2020
Автор: Цветан Кръстев
Снимка: Bryn Colton/Bloomberg
Снимка: Bryn Colton/Bloomberg

Нищо друго не може да измести фокуса на човешкото съзнание върху най-важните нещата така, както пандемията. Всяка година брокерският гигант Charles Schwab прави анкетно проучване сред хиляда респонденти на възраст между 21 и 75 години, за да установи какво ги кара да се чувстват богати. Според предходните проучвания през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. участниците биха се считали за богати, ако разполагат с лично богатство в размер на поне 2.4 млн. долара. Сега ситуацията изглежда значително по-различно, пише Bloomberg в свой анализ.

Тази година границата е спаднала с близо 17% до 2 млн. долара. Ако се разглеждат само последните шест месеца, спадът е от 23%, тъй като през януари респондентите са заявили, че се нуждаят от 2.6 млн. долара, за да се чувстват богати.

Наблюдават се промени и върху други възприятия. В проучването е включен въпрос кои фактори като връзките, здравето, парите, начина на живот и кариерата допринасят най-много за личното щастие. От отговорите става ясно, че значението на връзките е нараснало през последните шест месеца, докато значението на парите се запазва на почти сходни нива.

Когато резултатите се разглеждат отделно спрямо възрастта на анкетираните, влиянието на парите върху щастието е по-ниско за т.нар. милениали (родените през 90-те години на 20-ти век), докато при т.нар. генерация Х (родените между 1965 г. и 1980 г.) значението на парите се покачва.

Какви са мненията за здравето

Милениалите са единствената група, която счита здравето за още по-важно при формирането на цялостното щастие през през юни в сравнение с резултата от януари. Приносът на здравето за формирането на личното щастие се понижава при по-възрастните. Значението на кариерата спада при милениеалите и генерация Х. От друга страна, значението на начина на живот при възрастните се покачва осезаемо в периода между януари и юни.