ЕЦБ отлага с 6 месеца прегледа на стратегията си заради пандемията

Предвижда се прегледът да приключи в средата на 2021 г.

18:28 | 2 април 2020
Снимка: Alex Kraus/Bloomberg
Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да удължи срока на прегледа на стратегията по паричната политика, става ясно от съобщение на сайта на ЕЦБ. 

При сегашните обстоятелства органите за вземане на решения и служителите на ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата насочват всичките си усилия към това да се справят с предизвикателствата, породени от пандемията от коронавирус. Ето защо завършването на прегледа на стратегията ще се отложи от края на 2020 г. за средата на 2021 г.

Поради мерките за опазване на здравето на гражданите в целия Европейски съюз, включващи забрани за придвижване в публични пространства и правила, забраняващи събирането на хора, в редица държави от еврозоната, планираните първоначално за първата половина на 2020 г. форуми на ЕЦБ и националните централни банки от Евросистемата се изместват за втората половина на годината.

Годишният форум на ЕЦБ за централнобанковата дейност, който се провежда в Синтра, се отлага за 10–12 ноември 2020 г.

ЕЦБ проъдлжава да приканва гражданите на еврозоната да изпращат в писмен вид своите предложения и коментари за стратегията по паричната политика на ЕЦБ на своя език измежду езиците от еврозоната посредством създадения за целта онлайн портал „ЕЦБ Ви слуша“. Крайният срок за това е изместен в края на август 2020 г.