Регулатори настояват хедж фондове да изградят присъствие в ЕС след Брекзит  

Националните регулатори трябва да разгледат по-отблизо дали фондовете са отделили достатъчно ресурси за осъществяване на дейността си в рамките на ЕС

15:50 | 27 януари 2023
Автор: Уилям Шоу
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Най-големият европейски надзорен орган за ценни книжа иска базираните в Лондон хедж фондове и мениджъри на активи да докажат, че са изградили присъствие в Европейския съюз след Брекзит.

Не е задължително фирмите да преместят персонала си от Лондон и вместо това могат да наемат служители на местно ниво, заяви Верена Рос, председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), в интервю за Bloomberg News. Тя заяви, че националните регулатори трябва да разгледат по-отблизо дали фондовете са отделили достатъчно ресурси за осъществяване на дейността си в рамките на ЕС.

"Европейския орган за ценни книжа и пазари би искал да има по-нататъшно подобрение в действителната проверка от страна на националните компетентни органи и да гарантира, че висшето ръководство е представено", каза Рос. "Фирмите трябва да имат определен минимален отпечатък по отношение на точните хора, вземането на решения и гарантирането, че действително имате ключови контролни функции в юрисдикцията, в която извършвате дейност".

Някои от най-големите банки в света вече са подложени на натиск да преместят допълнителен висш персонал от Лондон в градове като Париж, Франкфурт и Амстердам, след като Обединеното кралство официално напусна ЕС през 2020 г. През май Европейската централна банка заяви, че кредиторите, които са създали звена в еврозоната, все още са твърде зависими от операции извън региона, и установи, че около една пета от прегледаните от нея търговски бюра "оправдават целенасочени надзорни действия".

През декември прегледът на ЕОЦКП установи, че националните регулатори позволяват на базираните в Лондон дружества да възлагат множество дейности на външни изпълнители и да делегират уреждането им след Брекзит, а в някои случаи им позволяват да преместят само ограничен брой служители и технически ресурси. Комитетът установи, че регулаторите в Ирландия, Люксембург и Нидерландия не са отговорили на очакванията му по отношение на управителите на фондове и са разрешили на дружества с недостатъчно висши мениджъри и други ресурси. Единствено френският регулатор е изпълнил изцяло изискванията.

Разширяване на фондовете

Междувременно някои фондове вече са положили основите на по-голям бизнес поток през ЕС. Хедж фондът Man Group Plc, който управлява почти половината от активите си на стойност 138 млрд. долара в Европа, Близкия изток и Африка, планира да наеме повече служители в блока.

"Бяхме по-амбициозни в очакванията си около Брекзит и инвестирахме много ресурси, за да се уверим, че отговаряме и на очакванията на ЕС относно материята", заяви в интервю Стивън Десмитър, глобален ръководител на отдел "Продажби и маркетинг". "Ние сме добре подготвени за това, което се изисква в момента, и за потенциалното бъдещо развитие."

Във фирмата работят около 1000 души в Обединеното кралство, където е седалището ѝ. След гласуването за Брекзит тя получи повече регулаторни разрешения за Man Asset Management Ireland Ltd. и създаде физически офис в Дъблин. В тази структура сега работят осем местни служители, включително главен изпълнителен директор и висш персонал, отговарящ за инвестиционния риск и съответствието. В дъблинското дружество работят също така петима души в офис на дъщерно дружество в Италия, двама в Испания и по един в Нидерландия и Дания.

"Първоначалното физическо създаване е продиктувано от Брекзит, но очакванията за разширяване са по инвестиционни и търговски причини", каза Десмитер.

Говорител на Marshall Wace LLP, базиран в Лондон хедж фонд, управляващ 60,8 млрд. долара, отказа да каже дали фирмата ще увеличи дейността си в ЕС, тъй като не коментира преместването на персонала.

"Брекзит има минимално въздействие върху Marshall Wace, която е международна фирма с офиси в Азия, САЩ и Европа, и през последните години сме увеличили броя на служителите си и в трите региона", каза говорителят. Лондон остава глобалният център на фирмата и единственото очевидно въздействие на Брекзит е преместването на някои смесени фондове от Дъблин в партньорство в Люксембург с Lumyna, местна фирма, каза говорителят.

ЕОЦКП ще прояви гъвкавост към по-малките фирми, за които може да се окаже предизвикателство да разполагат с достатъчно хора в ЕС, каза Рос. Целта е да се предостави на местните офиси достатъчно контрол върху случващото се на място. "Съществува пропорционален подход, който гарантира, че в същото време са спазени минималните изисквания", каза тя.