Huawei ще се справи и без Американския пазар - част 2

10:39 | 31 октомври 2019

Главният директор по сигурността в Huawei САЩ каза, че дори компанията да не може да развива мащабна дейност в Америка, това няма да ѝ се отрази.