Рентабилността е следващият проблем за малките банки в САЩ като PacWest

Предполагаше се, че банковата криза в САЩ е приключила, но проблемите на PacWest са различни от фалиралите кредитори Silicon Valley Bank или First Republic Bank

14:18 | 5 май 2023
Автор: Пол Джей Дейвис
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

PacWest Bancorp има проблем - това е очевидно от удара, който акциите ѝ понесоха през последните дни, след като се предполагаше, че банковата криза в САЩ е приключила. Но тя няма същите проблеми, каквито имаха фалиралите кредитори Silicon Valley Bank или First Republic Bank.

Базираната в Бевърли Хилс банка няма голяма хомогенна група от предимно незастраховани вложители. Към вторник 75% от депозитите ѝ са напълно застраховани и тя дори е привлякла малко нови пари, след като първата вълна на паниката засегна регионалните банки в средата на март. Освен това тя разполага с парични средства и други източници на ликвидност, възлизащи на почти два пъти повече от стойността на останалите ѝ незастраховани вложители.

PacWest не е обременена и с прекомерна тежест от дългосрочни активи с фиксирана лихва, чиято пазарна стойност се понижи от повишаването на лихвените проценти. От материалния капитал на компанията в размер на 2,7 млрд. долара към края на март вече са приспаднати нереализирани загуби от дългосрочни облигации в размер на 736 млн. долара. А ипотеките и другите заеми за недвижими имоти, които съставляват 78% от активите, в повечето случаи не са кредити с фиксирана лихва, което беше проблемът на First Republic. В края на миналата година само 40% от нейните ипотечни кредити и по-малко от 25% от всички кредити са с фиксирана лихва. Повече от 90% от ипотечните кредити на First Republic бяха с фиксирана лихва.

Ипотеки като тези и дългосрочните държавни ценни книжа представляваха същата заплаха от големи загуби сред банките, които фалираха досега. Разбира се, всяка банка, на която се е наложило внезапно да продаде много активи, за да се разплати с вложителите, вероятно няма да получи заплащане, каквото според сметките ѝ струва. Но се налага да продавате само ако вложителите ви напускат: Депозитите на PacWest са стабилни и в по-голямата си част са застраховани, така че какво става? Цената на акциите на компанията спадна с още 40% в четвъртък следобед и загуби почти 90% от стойността си от 8 март насам.

PacWest 01
Разгром на регионалните банки. PacWest и Western Alliance се насочват на юг поради подновените опасения за състоянието на финансовата система

Банковата криза изглежда преминава в по-незабележима, но потенциално също толкова смъртоносна фаза. Проблемът е свързан с рентабилността и с това дали банките могат да се адаптират. В известен смисъл проблемите на PacWest приличат повече на тези, с които се сблъсква Credit Suisse Group AG в Швейцария, отколкото на SVB. Тя рискува да попадне в порочна спирала на по-слаба възвръщаемост, която подбива цената на акциите и плаши вложителите.

От средата на март насам по-малките американски банки трябва да се конкурират все по-силно за финансиране на депозитите поради привлекателността на най-големите кредитори като убежище и по-високата възвръщаемост, която вече се предлага от фондовете на паричния пазар. Резултатът е рязко повишаване на разходите за финансиране за кредитори като PacWest.

PacWest стана по-зависима от по-скъпите потребителски и брокерски срочни депозити, което повиши общите ѝ разходи по депозитите до 1,98% през първото тримесечие на 2023 г. от 1,37% през предходните три месеца. Тя също така е взела повече заеми от по-скъпи източници като Федералните банки за жилищно кредитиране, Програмата за срочно финансиране на банките на Федералния резерв и капиталовите пазари. Взети заедно, тези промени допринесоха за намаляване на нетния лихвен марж до 2,89% през първото тримесечие от сравнително постоянните 3,4% през миналата година. Анализаторите очакват той да спадне още повече до около 2,5% средно за тази година, според данни, събрани от Bloomberg.

PacWest 02
Маржовете по кредитите на PacWest се свиват. Отчетен тримесечен нетен лихвен марж и прогноза за следващите две тримесечия

Намаляването на маржовете по кредитирането вреди на приходите и рентабилността. През последните две тримесечия печалбата преди данъци е най-ниска от третото тримесечие на 2020 г. насам. Прогнозите са следващите две тримесечия да бъдат още по-лоши. 

По-слабите печалби намаляват стойността на акциите на дружеството. Но настоящият страх от по-широка нестабилност направи тези проблеми по-опасни, като създаде обратна връзка: падащите цени на акциите карат вложителите да бъдат по-непредпазливи, разходите за финансиране се увеличават допълнително, рентабилността се влошава и всичко се повтаря. 

Инвеститорите, или "пазарът", откриват слабите звена и оказват натиск върху тях, за да видят дали ще се счупят. Може би дори няма значение дали депозитите на по-малките банки са в по-голямата си част застраховани или не, когато фондовете на паричния пазар вече са толкова привлекателна алтернатива. PacWest съкрати персонала си и продава активи, за да се справи с проблема с рентабилността, но за по-малките и по-слабо диверсифицирани банки разходите за големи промени могат да бъдат прекалено големи. 

За кредиторите, които имат по-малка диверсификация на клиентите или възможност да променят бизнеса си, може да не е необходимо много, за да започнат подобна порочна спирала. А веднъж започнала, тя трудно може да бъде спряна.