Търсенето на жилища е търсене на устойчивост

Моли Бордонаро, партньор в Green Cities

18:30 | 7 април 2021
Обновен: 18:47 | 7 април 2021
Преводач: Кирил Петков

Правителството ни определено играе роля в направляването на икономиката и страната ни в посока устойчивост - не само относно жилищното настаняване, но като цяло.

Но ще ви кажа, Мат, че най-големият ефект, който виждаме, идва от търсенето от страна на потребителите.

Хората, които наемат наши апартаменти, настояват пространствата им да са устойчиви, здравословни, да представляват ценности като равнопоставеност на общностите и противопоставяне на дискриминацията чрез равноправен дизайн и други идеи.

Нашата отговорност е да предоставим фискална възвръщаемост на инвеститорите ни.

Но смятаме, че влагането на ESG компоненти в имотите ни с цел привличане и запазване на клиенти насърчава по-голяма възвръщаемост.

Натам духа пазарният вятър и това е умна инвестиция, не само добра за общностите ни и за кварталите, но и за наемателите на имотите ни.

Инвестираме из цялата страна и мога да ви кажа, че на всички пазари нещата са същите откъм желания, откъм търсене на местоживеене и работа.

Този тренд само се е ускорил за изминалите 12 месеца домашна изолация поради пандемията.

Важно е да обърнем внимание на тези неща и да задоволим тези нужди.

Не само откъм добри финансови решения за недвижимите имоти, но и откъм подобряване на кварталите и общностите ни.

Това ще е водещата сила в нарастващото търсене на устойчивост във всичко, не само в нашата индустрия.