Пауъл за целта на инфлацията

Джеръм Пауъл, председател на Фед

12:24 | 17 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Промените, които направихме в днешната оценка отразяват стратегията ни да постигнем целите на мандата като се опитваме да отстраним препятствията през максималната заетост и да постигнем инфлация, която е средно 2%, както посочихме в дългосрочните си цели и стратегията за монетарната политика.

Възприемаме максималната безработица като включваща, всеобща цел и не виждаме високите нива на заетост да предизвикват тревога, освен ако не са придружени от признаци на нежелан ръст на инфлацията или появата на други рискове, които могат да осуетят постигането на целите ни.

И вярваме, че постигането на средна инфлация от 2% с времето ще помогне да се отговори на очакванията за дългосрочна инфлация за дългосрочна инфлация от 2%.

От друга страна добре обоснованите инфлационни очаквания подкрепят способността ни да изпълним както целта си за заетостта, така и за инфлацията, особено в новата нормалност, в която лихвите са близо до ефективното си по-ниски ниво дори в добри времена.

Следователно, както посочихме в съобщението си, със стабилна инфлация под 2% ще целим постигането на нива на инфлация умерено над 2% за известно време, така че средната инфлация да е 2% и дългосрочните инфлационни очаквания да бъдат ориентирани около 2%.

Очакваме да запазим подкрепящия характер на монетарната политика докато тези резултати, включително максималната заетост, не бъдат постигнати.

По отношение на лихвите, очакваме да е уместно да запазим сегашния диапазон от 0 до една четвърт процент, докато условията на пазара на труда не постигнат нива, съвместими с оценката на Комитета за максимална заетост и докато инфлацията не се повиши до 2%, с перспектива леко да надхвърли този праг за известно време.