Европа използва технологиите в борбата за климата, част 2

Матиас Печке, директор на Сателитни навигационни програми за ЕС

14:13 | 15 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Искам да споделя с вас подробности за зеленото и дигиталното измерение на нашите космически програми. Имаме няколко космически програми като „Коперник“, която наблюдава и картографира сушата, океаните и атмосферата и „Галилей“, която е помощник в навигацията и позиционирането. Те по-скоро са европейската дигитална инфраструктура в глобален мащаб. Началото на тези програми беше сложено преди повече от 20 години благодарение на политическа воля и прозорливост и днес всички се възползваме от тези огромни инвестиции.

Да насочим вниманието си към „Коперник“, нашата програма за наблюдение на земята, която, според мен, олицетворява взаимовръзката между зелената политика и дигиталните данни. „Коперник“ са очите на Европа на земята. Програмата задава световния стандарт като предлага най-прецизните данни за планетата. С „Коперник“, Европа разполага с един от най-големите доставчици на данни в света като сателитите осигуряват 12 терабайта високо качествени данни. Наблюдението е под най-различни форми, наблюдение и измерване на невидимото с невъоръжено човешко око – радарни и оптически наблюдения, атмосферни спектроскопски наблюдения и всякакви други наблюдения.

Но „Коперник“ е и основен помощник в подкрепа на гражданите и взимането на важни за обществото решения. Това се оказа безценно в контекста на кризата с Ковид-19. Например, данни от наблюдението на земята от Коперник бяха използвани, за да се осмисли ефекта от задръстванията по границите между държавите-членки на Европейския съюз. Това беше огромна помощ в поддръжката на функционирането на нашия общ пазар. Помощта на Коперник даде възможност на националните правителства да вземат информирани решения как да намалят задръстванията, предизвикани от взетите по границите мерки.

След пандемията Ковид-19, Коперник ще продължи да предоставя политически значима информация на ЕС. На първо място е огромният принос за постигането на климатична неутралност до 2050. Когато си поставяме цел, трябва да можем да измерваме напредъка на базата на обективни данни. Това е работата на Коперник. Ето защо бъдещите въглеродни емисии са толкова важни. Никоя нация няма технологичните възможности да оценява емисиите от космоса, но благодарение на Коперник, Европа ще поведе необходимото технологично развитие.