Фед Канзас: 2% инфлация не е таван

Естър Джордж, председател на Фед Канзас

12:32 | 27 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

В своите бележки, председателят ще подчертае своята гледна точка за прегледа на рамката. Ще ви предложа моята гледна точка. Това, според мен, беше полезен процес, процес, който ни накара да се запитаме какво сме научили през изминалото десетилетие, да се опитаме да осмислим как се е променила икономиката и нещо много важно – да помислим как комуникираме с обществото.

Смятам, че сам по себе си процесът беше полезен и ще оставя председателя да говори за наученото.

Искам инфлацията да отговаря на политиката ни по ценовата стабилност и нашата цел от 2% наистина да отразява случващото се в реалната икономика. В светлината на обмисляното подобрение в комуникацията с обществото, трябва да кажа, че никога не съм възприемала тези 2% като таван.

По-скоро трябва да насочим вниманието си към това което закотвя очакванията за инфлация в икономиката. Така че, от комуникационна гледна точка, смятам, че ще говорим за нещата, които ни помагат да работим по добре по постигането на нашите цели.