Турция обяви откриването на газовото находище в Черно море за нова ера

Ибрахим Калин, говорител на президента Ердоган

13:48 | 24 август 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Ако оставим настрана техническите подробности, това е мащабно откритие. То е най-голямото на залежи от природен газ в континенталния шелф, Черно, Бяло или Средиземно море. То се дължи на многогодишните усилия да разработим собствения си капацитет, не само за енергийния сектор, но и за икономическите ни способности да проучваме, да си партнираме с други държави и да развием техническите си способности. Това е и резултат от различен подход към нашите географски дадености. В продължение на много години, популярното изказване, че географията е вашата съдба, беше използван в негативен смисъл. Но тук, значението е изцяло положително.

Турция е заобиколена от 3 големи морета и сега откриваме залежи от природен газ в Черно море.  Това е много важно за нашата икономика. Турция е транзитна държава в енергийния сектор, а сега ще се превърнем в производител на енергия. Това е новото измерение и то е много важно. То ще превърне Турция не само в производител на енергия, но ще издигне страната до ново равнище от гледна точка на стратегическото ѝ местоположение и отношения в регионалните и глобални въпроси.

Въз основа на мнението на техническите ни експерти, потенциалът е много голям и това, което беше открито е само началото. Много е вероятно при продължаващите сондажи в следващите месеци, те ще могат да оценят по- цялостно това, което се намира там. Но има вероятност да бъдат открити още залежи.

Както проучвателните, така и сондажните дейности ще продължат едновременно. Надяваме се, че така ще открием и нови находища в близост до Туна 1 и района. Освен това ще продължим проучванията в други части на Черно море, както и в Източното Средиземноморие и други негови части близо до Кипър, а и не само.

Така че имаме големи надежди и бяхме много окуражени от това откритие, което беше обявено преди дни от нашия президент. Вярваме, че то ще доведе и до откриването на нови залежи.

Откъс от интервюто на Онур Ант, Bloomberg.