Бейли: Икономиката е по-устойчива и особено пазарът на труда

Андрю Бейли, управител на Английската централна банка

14:00 | 19 май 2023
Преводач: Петя Кушева

Продължаваме да се занимаваме с риска от по-устойчива сила на цените и заплатите, изразяващ се в този възходящ риск при разпределението. Ще продължим да наблюдаваме много внимателно показателите за устойчивост и инфлационния натиск и ще коригираме, както смятаме за необходимо лихвите, връщайки инфлацията към целта в средносрочен план, както ни показва, че трябва да направим.

Ако видим по-голяма устойчивост, тогава ще трябва да предприемем политика на по-нататъшно затягане и овладяване. Това е нашият ангажимент. Ще преценяваме в зависимост от доказателствата.

Както казах преди няколко минути, живеем в безпрецедентни времена. Имахме  огромен ръст на инфлацията. Изложих сътресенията, които се случват. И просто подчертах, че едно от нещата, за които сме отделили много време, е въпросът дали ще бъде симетрично?

Ще се понижи ли инфлацията или ще се повиши? Ще отнеме ли по-дълго време, за да се понижи?

Между другото, тя ще се понижи и трябва да преценим това много внимателно. И както казахте, трябва да преценим въздействието върху активността в икономиката и колко е застоят в икономиката. Интересно е и мисля, че това е една окуражаваща ситуация. Както споменах, икономиката е по-устойчива и особено пазарът на труда.

Сега трябва да кажа, че го откривам в много от дискусиите, които водя с бизнеса в цялата страна, защото хората казват: "Толкова е трудно да се наемат хора, че държа на тях, независимо от всичко.“

И това е логично, защото хората смятат, ако трябва да направя корекция, това ще бъде на часовете работното време, а не на броя на хората, защото не искам отново да се налага да набирам персонал, след като се възстанови икономиката. Това е устойчивост. И е една добра история. Вземаме го под внимание.

Но само за да ви насърча, отделяме много време да мислим как да постигнем правилния баланс по отношение на това, което правим.