В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки

Недобрата комуникация е проблем при опазването на пчелите

Ростислав Рашев, председател на пчеларско дружество "Липа" - Стара Загора, В развитие, 31.07.2020

14:08 | 31 юли 2020
Обновен: 14:45 | 31 юли 2020
Автор: Стефимир Гроздев

През 2019 г. се констатира значително нарастване на сигналите за масов подбор на пчелни семейства в определени райони в страната. В повечето случаи проверките на областните дирекции по безопасност на храните установиха, че нарушенията са в резултат на неспазване на изискване за уведомяване, посочени в Наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Състави се консултативен съвет по пчеларство и работна група за изготвяне на промени в Наредбата за опазването на пчелите от отравяне. Очаква са де бъдат оповестени окончателните промени.

Голям проблем при опазването на пчелите е недобрата комуникация между пчеларите и хората, които извършват растителнозащитни мероприятия. Това мнение изрази Ростислав Рашев, председател на пчеларско дружество "Липа" - Стара Загора, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.

Гостът обяви, че от работната група има предложение държавата да изгради електронна система за оповестяване при извършване на раститетелнозащитни мероприятия.

"Електронната система ще има изисквания за попълване на онлайн формуляря и земеделците ще могат да информират пчеларите поотделно. Тя ще остави електронна следа, чрез която да се следят въпросните дейности".

Друг нов елемент на изменения, по думите на госта, са часовете, в които са разрешени въпросните дейности, като от работната група има настояване това да се случва по времето, когато няма летеж на пчелите.

Според Рашев са доказани малко случаи на отравяне не защото няма такива, а понеже "административната машина работа по този начин". Той посочи, че пчелар, пострадал от отравяне, трябва да заплати 2 проби, за да докаже това, като едната проба струва 423 лв.

По въпроса за механизма за установяване Рашев изтъка, че пчеларят трябва да заплаща само пробата от пчели и отделно - трябва да имаме национална лаборатория за изследвания.

Ростислав Рашев взе отношение и по темата за препаратите, обяснявайки, че те са разделени на три различни групи спрямо токсичността им за пчелите, като най-токсичните се ползват само в часовете, когато няма летеж. "Във всички европейски страни има съвсем леки оплаквания от натравянане. Натравянията са изразени в нашата страна", допълни той.

Гостът оповести становището на Аграрния университет в Пловдив, според което няма безопасни препарати за пчели.

Вижте целия разговор във видео материала. 

Всички гости на предаванеот "В развитие" вижте тук.