Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Окрупняването на университети трябва да е процес, не механичен административен акт

Проф. Анелия Клисарова, преподавател в Медицински университет - Варна, в "Бизнес старт", 07.02.2022

10:43 | 7 февруари 2022
Обновен: 13:41 | 7 февруари 2022
Автор: Галина Маринова

Всеки университет е уникален, има своя живот, своята визия, цел, мисия и задачи. Намаляването на броя на университетите трябва бъде процес, а не механичен административен акт. Индивидуалността, автономията и креативността на университетите ще се загубят ако се направи механично. Това каза проф. Анелия Клисарова, преподавател в Медицински университет - Варна, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Живка Попатанасова.

"Една мегаструктура ще каже ли как да се развива всеки университет, ще запази ли той своята автономия, ще може ли да разкрива нови специалности и факултети - това са въпроси, които трябва да зададем".

Обединяването на университети е стара идея - и предишни министри са заявявали такова намерение, каза гостът. "Чисто математически погледнато - да, университетите са повече на глава от населението, отколкото в много други европейски страни. Но въпросът е дали ще се прави механично окрупняване или последователно, като процес, за да се удовлетворят всички университети в страната и да се запазят уникалните специалности, които се предлагат".

"Нужен е анализ на висшето образование. Колко студенти постъпват, какви са специалностите, към които се проявява интерес, колегите, които завършват реализират ли се на пазара на труда? Защото не е въпросът само да имаш диплома за завършено образование, а и как ще се развиваш и как ще работиш занапред за себе си, за семейството си, а с това допринасяш и за развитието на цялата държава". 

Трябва да се мисли кои специалности могат да бъдат обединени и как можем да помогнем на малки университети, които имат своето значение, но за това е нужен анализ и на структурите, подчерта професорът. "Те не бива да бъдат закривани, а подпомогнати, за да се развиват и да вървят напред, независимо в каква структура ще бъдат обединени". 

Истина е, че има големи университети и по-малки, на които им е трудно да съществуват, но също така е истина, че тези университети са уникални по своята същност. Има специалности, които са единствени за страната. Ние трябва да запазим и да доразвиваме тези специалности. Има и специалности, от които пък държавата има нужда. И като ги обединим ще осигурим ли повече студенти, по-високо качество на образованието и по-добра реализация на студентите, след като завършат, запита проф. Клисарова. "Тези въпроси трябва много сериозно да се обмислят".

По отношение на бюджетите на университетите гостенката каза, че има две системи за оценка на качеството и развитието на университета. "На първо място това е акредитационната система, която има много пропуски и другата е рейтинговата система. Университетите се състезават, за да докажат къде са най-добри. Тези две системи трябва да заемат по-голямо място в оценката, която се дава за университетите и тази оценка да бъде свързана и с финансирането".

"Опитваме се да работим в тази посока поне от осем години. Изисква се по-голямо усъвършенстване, особено при акредитационната система, защото в университетите има цял отдел с хиляди бумащини, а това не дава най-реалната представа за качеството на обучението и на науката".

След усъвършенстване на тази система ще видите, че ще има университети, които сами ще искат да влязат в една по-голяма структура със запазване на своята автономия, да се развиват и да вървят напред. А други университети трябва да си останат самостоятелни, защото са достатъчно силни на пазара - имат много кандидат-студенти, а и държавата има нужда от тях, подчерта събеседничката. 

Как се обучават медици в условията на пандемия? Могат ли лекари да се обучават дистанционно? 

Вижте целия коментар във видеото. 

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.