Развитие и трудова заетост в напреднала възраст

Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК, Бизнес старт, 04.10.2019

 

Последни новини
Още от В 2 минути