ЕЦБ удължава периода на рекордно ниските лихви

Периодът става до средата на 2020 г.

Президентът на ЕЦБ Марио Драги в разговор с Марк Карни, президент на Британската централна банка Снимка: Joshua Roberts/Bloomberg Президентът на ЕЦБ Марио Драги в разговор с Марк Карни, президент на Британската централна банка Снимка: Joshua Roberts/Bloomberg

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение на остави лихвите без промяна до средата на 2020 г., като след днешното си заседание, което се проведе Вилнюс, даде и детайли по параметрите на новата поредица целеви операции по дългосрочното рефинансиране, предаде Investor.bg.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране, лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение остават непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Понастоящем Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко през цялата първа половина на 2020 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Още по темата

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Целия материал четете на страницата на Investor.bg.

Последни новини
Още от Нотификации