БНБ одобри удължаването на кредитния мораториум

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване

16:37 | 11 декември 2020
Обновен: 16:52 | 11 декември 2020
Автор: Станислава Цветкова
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България (АББ) удължаване на кредитната ваканция до 31 март 2021 г., съобщава централната банка на сайта си.

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване, утвърден през април, след като през юли срокът беше променен и тогава клиентите на банките получиха още 90 дни (до края на септември 2020 г.), през които да поискат отсрочване на погасяването на задълженията си.

Промените в Реда за отсрочване ще дадат възможност на банките, при благоприятно регулаторно третиране, да предоставят облекчения на кредитополучателите по обслужването на техните заеми и ще способстват за съхраняване капацитета на банките за предоставяне на нови кредити.

Досега от мярката са се възползвали множество засегнати от пандемията физически и юридически лица. Според данните на БНБ, в края на октомври 2020 г. са одобрени близо 89 000 искания на фирми и домакинства на обща стойност над 8.5 млрд. лв. В данните БНБ отчита и информацията за тези кредитополучатели, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към края на отчетната дата, както и за доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума.

Междувременно стана ясно, че се удължава и срокът за:

- подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;

- одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;

- отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца.

Въвежда се изискване за задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване. Както и възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

БНБ ще продължи всеки месец да публикува информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията по Реда за отсрочване. Месечната информация ще продължи да бъде публикувана в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.