Над 200 млн. лв. от антикризисния пакет са инвестирани в икономиката

85 млн. лв. са изплатени на микро - и малки предприятия за преодоляване на последствията от Covid-19

18:40 | 4 септември 2020
Обновен: 18:44 | 4 септември 2020
Автор: Хюлия Айваз
Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News
Снимка: Velko Angelov/Bloomberg News

Над 200 млн. лв. от антикризисния пакет на Министерството на икономиката са раздадени на бизнеса и хората. Близо 85 млн. лв. са изплатени по ОПИК на микро - и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Covid-19, съобщават от ведомството. 

От края на месец август всички подадени проектни предложения по процедурата вече са в оценка. Предприети са всички необходими мерки за ускоряване и приключване на процедурата в настоящия месец.

По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се сформира оценителна комисия, след което  ще стартира и процеса по оценка на подадените 1 932 броя проектни предложения, на обща стойност близо 264 млн. лв.

Чрез „Българска банка за развитие“ АД по антикризисните мерки в икономиката са инвестирани  близо 100 млн. лв. както следва:

-  71,5 млн. лв., гарантирани кредити за 17 093 физически лица;

- 26,35 млн. лв. , гарантирани кредити за 174 компании;

- Договорените лимити към търговски банки са на стойност 649 млн. лв.

Предстои ускоряване на усвояването на средствата от бизнеса, като се водят разговори с банките партньори.

Чрез Фонда на Фондовете със средства от ОПИК са инвестирани в икономиката над 20 млн. лв. Предстои ускоряване на процедурите, като се водят разговори с партньорите.