Улеснява се достъпът до безлихвени кредити до 4500 лв.

Достъп до заемите ще имат и хора с декларирани, но неплатени осигурителни вноски от поне 6 месеца преди кандиданстването

13:40 | 17 юни 2020
Обновен: 15:17 | 17 юни 2020
Автор: Стефимир Гроздев
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Правителството облекчи достъпа до безлихвени кредити до 4500 лв., приемайки изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Решението бе взето по време на днешното заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на институцията.

По програмата се отпускат безлихвени кредити от търговските банки за хора, загубили работата си в резултат на коронавирусната пандемия. Изменението на Програмата ще осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица до осигуреното от държавата финансиране.

С новите предложения се дава възможност достъп до програмата да имат лица, които отговарят на изискването да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. Това изискване се отнася само за лицата по трудов договор. Улеснява се достъпът до програмата и на лица с платени осигурителни вноски, както и на такива, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит.

Досега чрез програмата Българска банка за развитие (ББР) можеше да подпомага засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица, които трябва да отговарят на определени условия. Според досегашните изисквания, при които лицата могат да кандидатстват за заем, те трябва да са били на трудов договор, но вече да не работят и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията. Те обаче трябва да са имали трудов договор в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск. Условие за отпускане на кредит е кандидатите да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения и да имат отработени поне пет работни дни през март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

По отношение на самоосигуряващите се лица се предвижда те да се генерирали поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г. спрямо доходите му през съответното тримесечие на 2019 г.

Досега условие за самоосигуряващите се лица беше да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията.

Близо 1500 души седмично получават одобрение за безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, по която гарант е Българската банка за развитие (ББР). Одобрените заеми вече надхвърлят 34 млн. лева, показва статистиката на ББР към 15 юни.

Междувременно правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., с който се увеличава максималният размер на предвиденото ограничение за новите държавни гаранции от 1,535 млрд. лв. на 1,845 млрд. лева.

Гаранциите са свързани с ангажиментите на страната ни в резултат на създадените на ниво Европейски съюз два инструмента в отговор на пандемията от COVID-19 - Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и Паневропейският гаранционен фонд.

Инструментът SURE има общ бюджет от 100 млрд. евро, като финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки, като за целта е необходим ангажимент от страните за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС.

Като част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19, държавите-членки постигнаха съгласие и за създаване на Паневропейски гаранционен фонд в размер на 25 млрд. евро. Фондът има за цел да предоставя гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, а крайни бенефициенти на финансирането по него ще са микро, малки и средни предприятия, корпорации и публични предприятия, по-специално в областта на здравеопазването, медицинските изследвания и образованието.