КЕВР понижава цената на топлинната енергия, но запазва тази на тока

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за топлофикационните дружества в страната е 21,84%

17:32 | 1 април 2020
Снимка:  Hollie Adams/Bloomberg
Снимка: Hollie Adams/Bloomberg

След провеждане на редица закрити заседания Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе решение да понижи цените на природния газ и топлинната енергия, като запази без промяна тази на електроенергията, съобщиха от енергийния регулатор в прессъобщение.

КЕВР определи нови пределни цени за топлинната енергия на топлофикационните дружества, ползващи природен газ като основен енергиен носител.

За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 26,47 %, във Враца – с 22,52%, в Пловдив - с 12,11%, в Плевен - с 15,65%, в Бургас – с 17,30%, във Варна – с 8,27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 17,54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16,88%. 

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 21,84%.

Комисията утвърди и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27,91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90,49 лв./МВтч.

Прочетете още на Investor.bg.