България ще продаде нов дълг за 200 млн. лева

От януари насам държавата е увеличила вътрешния си дълг с общо 800 млн. лева

15:55 | 27 март 2020
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg
Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Още 200 милиона лева дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет на 6 април, когато Българската народна банка ще проведе поредния аукцион за продажба на ДЦК,  пише Investor.bg.

Лихвоносните съкровищни облигации ще са със срочност пет години, с фиксиран лихвен процент с падеж 15 януари 2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите, съобщи пресцентърът на централната банка. Определен е 0,01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 8 април.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Емисията ще може да послужи като индикатор за инвеститорското настроение.

Investor.bg припомня, че това е петият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината.

От януари насам държавата е увеличила вътрешния си дълг с общо 800 млн. лева. Ако поръчките в предстоящата емисия бъдат одобрени, България вече ще e емитирала нов дълг за общо 1 млрд. лева. Държавният дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

Четете още на Investor.bg.