0,8% ръст на БВП у нас през последното тримесечие на 2019 г.

Предварителните данни на НСИ са на тримесечна база

17:19 | 10 март 2020
Снимка: pixabay.com
Снимка: pixabay.com

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%, сочат предварителните данни на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо предходното тримесечие най-висок икономически растеж отчитат Ирландия - 1.8%, Малта - 1.7%, Румъния - 1.5%, Литва и Унгария - по 1.0%.

Икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава във Финландия и Гърция - по 0.7%, Италия - 0.3%, и Франция - 0.1%.