ЕК прие мерки за подкрепа на капиталовите пазари

Сред основните цели на мерките е да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката на ЕС

15:30 | 24 юли 2020
Обновен: 16:01 | 24 юли 2020
Автор: Цветан Кръстев
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg
Снимка: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg

Европейската комисия прие пакет от възстановителни мерки за капиталовите пазари, който е част от стратегията ѝ за възстановяване от коронакризата. Това съобщиха от пресцентъра на бюрото на комисията в България. 

Целта на пакета от мерки е да бъдат улеснени капиталовите пазари при оказването на подкрепа за възстановяване на европейските предприятия от кризата. В него се предлагат целенасочени промени в правилата за капиталовите пазари, така че да се насърчат по-големи инвестиции в икономиката, да се създадат условия за бърза рекапитализация на дружествата и да се повиши способността на банките да финансират възстановяването.

По този повод изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за ресора „Икономика в интерес на хората“, заяви, че от ЕК продължават да се стремя да помогат на гражданите и предприятията в ЕС както по време на кризата с коронавируса, така и при последващото възстановяване. "Един от начините е да улесним фирмите при набирането на капитал на капиталовите пазари. Целенасочените изменения, които предлагаме днес, ще помогнат на нашите предприятия да получат необходимото им финансиране и да инвестират в икономиката ни. Капиталовите пазари са жизненоважни за възстановяването, тъй като публичното финансиране само по себе си няма да е достатъчно, за да могат нашите икономики да възобновят своя курс. През септември ще представим и по-широк план за действие за съюза на капиталовите пазари", коментира той.

"Пакетът съдържа целенасочени изменения на Регламента за проспектите, Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) II и правилата за секюритизациите. Всички тези изменения са залегнали в ядрото на проекта за съюз на капиталовите пазари, който има за цел да се интегрират по-добре националните капиталови пазари и да се гарантира равен достъп до възможности за инвестиране и финансиране в целия ЕС", се посочва в съобщението от пресцентъра на българското бюро на комисията.

Целенасочени изменения в режима на проспектите: проспект на ЕС за възстановяване — лесен за изготвяне, лесен за разбиране, лесен за проверяване

Комисията предлага за дружествата с трайно присъствие на капиталовите пазари да се разработи „проспект на ЕС за възстановяване“, който да представлява съкратен вариант на обичайния проспект. Този временен проспект ще има едно голямо предимство: дружествата ще могат да го изготвят лесно, инвеститорите ще могат да го разбират лесно, а националните компетентни органи ще могат да го проверяват лесно. По този начин обемът на проспектите, който обикновено е стотици страници, ще се сведе на само 30 страници, се отбелязва в позицията.

Това ще помогне на дружествата вместо да задлъжняват, да набират капитал, например чрез емисии на акции. Вторият набор от целенасочени изменения на Регламента за проспектите има за цел да улесни набирането на средства от страна на банките, които имат важна роля във финансирането на възстановяването на реалната икономика.

Целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II към европейските фирми

Комисията предлага целенасочени изменения в изискванията на ДПФИ II, за да се намали част от административната тежест, с която опитните инвеститори се срещат в отношенията между стопанските субекти. За инвеститорите с по-малък опит (каквито са например домакинствата, които инвестират пенсионните си спестявания) ще продължи да важи досегашната защита, става ясно още от информацията от пресцентъра. 

"Измененията обхващат редица изисквания, за които по време на обществената консултация във връзка с ДПФИ и РПФИ беше установено, че са твърде обременителни или възпрепятстват развитието на европейските пазари. При сегашната криза още по-отчетливо изпъква необходимостта да се облекчи ненужната тежест и да се предоставят възможности за зараждащите се пазари. Поради това Комисията предлага да се преосмислят изискванията, за да се осигури високо равнище на прозрачност по отношение на клиентите, като същевременно за европейските фирми се гарантират най-високите стандарти за защита и приемливи разходи за спазване на тези изисквания. Успоредно с това Комисията днес откри обществена консултация относно изменения на Делегираната директива по ДПФИ II, чрез които за емитенти с малка и средна пазарна капитализация и за облигации да се засили режимът на отразяване в проучванията", съобщават от Бюрото на ЕК в България.

Малките и средните предприятия особено се нуждаят от добро равнище на инвестиционно проучване, чрез което да получат достатъчна разгласа, за да могат да привличат нови инвеститори. Днес освен това предлагаме да се изменят правилата на ДПФИ относно пазарите на енергийни деривати. По този начин следва да се подпомогне развитието на енергийните пазари, деноминирани в евро, тъй като те са от голямо значение за международната роля на еврото, и да се даде възможност на европейските дружества да покриват своите рискове, като същевременно се гарантира интегритетът на стоковите пазари, особено за селскостопански продукти.

Целенасочени изменения на правилата за секюритизациите

Комисията предлага пакет от мерки за изменение на Регламента за секюритизациите и Регламента за капиталовите изисквания.

"Секюритизациите представляват инструменти, чрез които банките могат да групират заеми, да ги превръщат в ценни книжа и да ги продават на капиталовите пазари. Замисълът на предложените изменения е да се улесни използването на секюритизациите в процеса на възстановяване на Европа, като се даде възможност на банките да разширят операциите си по кредитиране и да освободят счетоводните си баланси от необслужвани експозиции. Целесъобразно е да се позволи на банките да прехвърлят на пазарите част от риска, свързан със заемите за малки и средни предприятия, така че те самите да могат да продължат да отпускат заеми на такива предприятия", става ясно от съобщението.