Германското правителство очаква повече от два милиона заети на непълен работен ден

Така правителството се надява да облекчи последиците за бизнеса, породени от коронавируса

08:15 | 20 март 2020
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Заради коронавируса германското правителство очаква да има повече от 2 млн. служители на непълен работен ден. Само по икономически причини 2,15 млн. служители вероятно ще са зависими от обезщетенията за непълен работен ден, става ясно от документ на Министерството на труда, цитиран от няколко информационни агенции в страната, предава Die Zeit.

Правителството очаква Федералната агенция по заетостта да отдели повече от десет милиарда евро за това. Планираното възстановяване на социалноосигурителни вноски ще струва 5,99 милиарда евро. В момента агенцията разполага с резерви от около 26 милиарда евро.

Тя възстановява 60% от неизплатените нетни заплати, а 67% от тях - на работници с деца. Досега най-много заети от такъв тип е имало при финансова криза през 2009 г. - около 1,4 милиона.

С наредбата правителството прилага договорените условия за труд, които възнамерява да използва за облекчаване на икономическите последици от кризата за бизнеса и служителите, породена от разпространението на пандемията от коронавируса. В бъдеще компаниите ще могат да регистрират служители на непълен работен ден, ако са засегнати една десета от тях.

Очаква се кабинетът да приеме наредбата в понеделник и тя да се прилага със задна дата от 1 март. С проекта правителството приема, че тези нови правила ще увеличат броя на заетите на намалено работно време ден с около 1,15 милиона.