Авиацията в Европа ще има нужда от 800 милиарда евро, за да достигне нетна нула

Прогнозните разходи за постигане на целта до 2050 г. идват, докато секторът засилва лобирането за зелени стимули

20:11 | 12 април 2023
Автор: Даниел Николов
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Европейската авиация е изправена пред над 800 милиарда евро допълнителни разходи, за да достигне нетни нулеви емисии до 2050 г., според оценки на индустрията, които подчертават предизвикателството пред сектора, докато се декарбонизира.

Индустрията се е ангажирала да постигне нулеви нетни въглеродни емисии чрез комбинация от нови технологии, по-специално алтернативни горива, както и компенсации на въглеродни емисии и по-ефективни самолети, двигатели и управление на въздушния трафик.

Достигането на нетна нула ще изисква „значителни допълнителни усилия в сравнение с обичайния бизнес“ и ще струва 820 милиарда евро за 32-годишен период от 2018 г. до 2050 г., според доклад, поръчан от индустрията, и цитиран от Financial Times.

Най-големият разход ще бъде 441 милиарда евро, похарчени за по-чисти горива, които не са направени от изкопаеми горива, а от суровини като животински мазнини, готварско олио или битови отпадъци, се казва в доклада.

Тези „устойчиви авиационни горива“ могат да намалят общите емисии от даден полет с около 70 процента, но са по-скъпи от реактивното гориво и се произвеждат само в изключително ограничени количества.

Докладът на изследователските групи SEO Amsterdam Economics и Кралския холандски аерокосмически център е поръчан от група авиационни лобистки групи, включително Airlines for Europe (A4E) и летищната търговска организация ACI Europe.

Докладът предупреждава, че авиационните компании, включително авиокомпаниите и летищата, няма да могат да финансират климатичния преход сами, отчасти защото индустрията е срещала трудности да бъде постоянно печеливша в миналото.

„Тъй като [печалбите] са исторически ниски поради високите нива на конкуренция и са усложнени от последните кризи, капацитетът за усвояване от сектора, по-специално този на европейските авиокомпании и центрове, се очаква да бъде нисък“, се казва в доклада.

Индустрията призова за значителна нова подкрепа от европейските политици, включително класифициране на по-нови и по-ефективни самолети, задвижвани от конвенционално реактивно гориво, като зелена инвестиция съгласно правилата на ЕС за устойчиво финансиране, за да помогне за привличането на частен капитал.

Екологичните групи казаха, че това би се равнявало на „огромен акт на зелено промиване“, тъй като ефективно би класифицирало силно замърсяващите самолети като устойчиви.

„Докладът илюстрира, че Европа ще се нуждае от стабилна и предвидима инвестиционна среда и последователна политическа рамка, за да се гарантира, че европейската авиация има достъп до необходимия капитал“, каза A4E.

Отделен анализ от S&P Global, рейтингова агенция, този месец установи, че самолетите „в момента нямат рентабилна алтернатива на изкопаемите горива“.

Добавя се, че екологичните разпоредби, включително данъците на ЕС върху въглеродните емисии, могат да „насърчат иновациите“, но инвестициите в нисковъглеродни и безвъглеродни енергийни източници „са скъпи и по този начин рискови, особено предвид дългите срокове за инвестиция“.