Най-големият пенсионен фонд в Европа заплаши с излизане от банковия сектор

Глобалните регулатори вече предупреждават, че климатичният риск не може да се третира отделно от финансовия риск

19:05 | 23 януари 2023
Автор: Франсис Шварцкопф
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Един от най-големите инвеститори в Европа предупреждава банките и може да започне да напуска сектора, освен ако не види доказателство, че твърденията за декарбонизация на портфейла са съчетани с действия.

„Финансовият сектор наистина изостава“, каза Доминик Дайкхуис, член на изпълнителния съвет и ръководител на инвестициите в ABP, най-големият пенсионен фонд в Европа с около 600 милиарда долара под управление. „Ако кажете, че се ангажирате с климатичен курс и след това все още активно отпускате заеми за нови изкопаеми продукти, това просто не е съгласувана политика.“

ABP определя „прозрачни“ ключови показатели за ефективност, които финансовите фирми трябва да изпълнят, за да избегнат разпродажба през следващите три години, каза тя в интервю. Банките трябва да „поемат отговорност“, което означава да погледнат „много критично“ на експозициите си към изкопаеми горива и „може би да се изнесат“ от сектора.

Забележките отразяват бързо развиващия се пейзаж, докато институционални инвеститори, регулатори, законодатели и активисти по климата засилват контрола върху ролята на финансовата индустрия в стимулирането на въглеродните емисии. Това е така, тъй като банките, които правят нетни нулеви обещания, продължават да предоставят значителна подкрепа на компаниите за петрол, газ и въглища, които разширяват бизнеса си.

ABP нашумя в новините в края на 2021 г., когато обяви, че продава портфолио от активи за изкопаеми горива на стойност 15 милиарда евро. Сега се стреми да намали непряката си експозиция към високовъглеродни активи. „Загрижени сме, че финансовият сектор все още инвестира масово в изкопаеми горива“, каза Дайкхуис.

Климатичните рискове, дебнещи във финансовата индустрия, също предизвикват загриженост у законодателите и регулаторите. Пол Танг, член на Европейския парламент, каза, че е време да се преосмислят правилата за банковия капитал, за да се отрази излагането на индустрията на въглеродни емисии.

Комисията по икономически и парични въпроси, в която участва Танг, трябва да гласува новите банкови правила във вторник. Той казва, че нараства подкрепата да се изисква от банките да добавят капиталови буфери, ако не изпълнят целите си за преход. Това е първа стъпка към затягане на ограниченията в индустрията, за която Танг се надява, че ще спечели нарастваща подкрепа.

„Ако имате големи експозиции към изкопаеми горива или към емисии от изкопаеми горива, трябва да имате по-високи капиталови изисквания“, каза той в интервю.

Глобалните регулатори вече предупреждават, че климатичният риск не може да се третира отделно от финансовия риск. Базелският комитет за банков надзор заяви през декември, че „финансовите рискове, свързани с климата, могат да повлияят на излагането на банките на кредитен риск чрез техните контрагенти“. Банките трябва да възприемат „консервативен подход“, за да гарантират, че капиталовите резерви са достатъчни, за да поемат потенциални загуби, се казва в доклад на комитета.

Основно безпокойство е степента, в която високовъглеродните банкови активи стават „заседнали“ или безполезни, защото нямат място в нисковъглеродна икономика. В доклад от юни на отдела за подкрепа на икономическото управление на ЕС, изпратен до законодателите, се казва, че сега има „спешна“ необходимост от установяване на политика за справяне с блокираните активи.

Финансовата индустрия междувременно отвръща на удара. Европейската банкова федерация (EBF) заяви в изпратен по имейл отговор на въпроси, че налагането на по-високи капиталови изисквания за заеми за индустрията за изкопаеми горива ще повиши цената на капитала и ще намали общия капацитет за кредитиране на банките и няма да намали търсенето на дейности, свързани с изкопаеми горива.

EBF също така каза, че климатичният капиталов буфер ще тласне финансирането на изкопаеми горива към по-малко регулирани пазари, което ще създаде „конкурентни предимства за банките в сянка и банките извън ЕС“.

Но изследователите на климата предупреждават, че бездействието означава, че законодателите и индустрията ще трябва да се справят с много по-голям проблем в бъдеще. Finance Watch, базирана в Брюксел организация с нестопанска цел, изчислява, че определянето на минимално рисково тегло от 150% - което според нея е реалистично отражение на климатичния риск - за съществуващи активи би изисквало 60-те най-големи банки в света да добавят между 157 и 210 милиарда долара капитал. Това е приблизително три до пет месеца от техния нетен доход през 2021 г., обяви организацията през октомври.

Групи за защита на климата, включително ShareAction, Urgewald и Finance Watch, казват, че данъкоплатците може в крайна сметка да платят сметката за настоящите неуспехи да се прокарат по-строги разпоредби за климатичното въздействие на финансовия сектор.

„Проблемът с климатичния риск е, че колкото по-дълго чакате, толкова по-голям става проблемът“, каза Беноа Лалеманд, генерален секретар на Finance Watch.

Междувременно институционални инвеститори като Дайкхуис от ABP засилват натиска. „Ще се ангажираме с финансовия сектор по тази тема“, каза тя. Банките могат да прилагат споразумения към заемите, които отпускат, така че това прави „много съзнателно решение“ дали да вложат парите си в компания за изкопаеми горива или в бизнес с възобновяема енергия, каза тя.