Фалшивото месо може да ни спаси

10:18 | 12 ноември 2019

Компании като Impossiblel Foods и Beyond Meet твърдят, че ще са позитивни за промяната в климата.